HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12464
ime F., Marko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

diplomirao7. 6. 2004.Šumarski fakultet Zagrebdipl.ing.šumarstva
1Vedriš,M., A.Jazbec, M.Frntić, M.Božić, E.Goršić, 2009: Preciznost procjene strukturnih elemenata bukovo-jelove sastojine ovisno o veličini kružnih primjernih ploha. Š.L. 7-8, s.369 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

thanks to:
HŠ&HŠD&BM