HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12488
ime N., Hrvoje
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

diplomirao14. 6. 2004.Šumarski fakultet Zagrebdipl.ing.šumarstva
trenutno, od Šumarski fakultet ZagrebZavod za šumarske tehnike
i tehnologije, asistent
1Dragutin Pičman, Tibor Pentek, Hrvoje Nevečerel, 2006: Otvaranje šuma šumskim cestama - odabir mogućih lokacija trasa budućih šumskih cesta. GŠP vol. P5 s. 617
2Dragutin Pičman, Tibor Pentek, Hrvoje Nevečerel, 2006: Katastar šumskih prometnica - postojeće stanje, metodologija izradbe i koristi od njega. GŠP vol. P5 s. 635
3Tibor Pentek, Dragutin Pičman, Hrvoje Nevečerel, 2006: Uspostava optimalne mreže šumskih cesta na terenu - smjernice za unapređenje pojedine faze rada. GŠP vol. P5 s. 647
4Tibor Pentek, Dragutin Pičman, Hrvoje Nevečerel, 2006: Definiranje faza postupka optimiziranja mreže šumskih cesta dizajniranim dijagramima toka podataka. GŠP vol. P5 s. 665
5Šušnjar, M., D. Pičman,T. Pentek, D. Horvat, H. Nevečerel, K. Greger, 2009: Radne značajke pokretne drobilice kamena pri gradnji šumskih protupožarnih cesta i melioraciji krša. Š.L. 9-10, s.493 pdf
6Pentek,T., H. Nevečerel, K. Dasović,T. Poršinsky, M. Šušnjar, I. Potočnik, 2010: Analiza sekundarne otvorenosti šuma gorskog područja kao podloga za odabir duljine uža vitla. Š.L. 5-6, s.241 pdf
7Ivica Papa, Tibor Pentek, Kruno Lepoglavec, Hrvoje Nevečerel, Tomislav Poršinsky, Željko Tomašić, 2015: METODOLOGIJA IZRADBE DETALJNOG REGISTRA PRIMARNE ŠUMSKE PROMETNE INFRASTRUKTURE KAO PODLOGE ZA PLANIRANJE I OPTIMIZACIJU RADOVA ODRŽAVANJA ŠUMSKIH CESTA. Š.L. 7-8, s.311 pdf
8Ivica PAPA, Tibor PENTEK, Hrvoje NEVEČEREL, Kruno LEPOGLAVEC, Andreja ĐUKA, Branimir ŠAFRAN, Stjepan RISOVIĆ, 2015: RAŠČLAMBA TEHNIČKIH ZNAČAJKI I SUSTAVA ODVODNJE POSTOJEĆIH ŠUMSKIH CESTA RADI UTVRĐIVANJA POTREBE NJIHOVE REKONSTRUKCIJE – STUDIJA SLUČAJA ZA G.J. „BELEVINE“ NPŠO ZALESINA. Š.L. 11-12, s.497 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

thanks to:
HŠ&HŠD&BM