HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12495
ime R., Roman
zvanje
zanimanje     
dr.sc., dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

diplomirao20. 2. 2004.Šumarski fakultet Zagrebdipl.ing.šumarstva
trenutno, od Šumarski fakultet ZagrebZavod za ekologiju i uzgajanje šuma, asistent

član HŠD ogranak
Zagreb

2005

Šumarski fakultet

dr. sc., diplomirani inženjer šumarstva
1Španjol, Ž., D. Barčić, R. Rosavec, 2003: Zaštićeni dijelovi prirode na Velebitu. Š.L. 13, s.* pdf
2Barčić, D., Ž. Španjol, V. Vujanić, R. Rosavec, 2005: Problematika zaštite voda i mora u Republici Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.611 pdf
3Roman Rosavec, Željko Španjol, Damir Barčić, 2006: Sanacija opožarenih površina alepskoga bora (Pinus halepensis Mill.) na području šumarije Dubrovnik. GŠP vol. P5 s. 167
4Željko Španjol, Damir Barčić, Roman Rosavec, Andrej Mandić, Marko Vučetić, 2006: Procjena ugroženosti mediteranskih suma od požara uporabom tehnologije GIS. GŠP vol. P5 s. 179
5Damir Barčić, Željko Španjol, Roman Rosavec, 2006: Uloga borovih kultura u zaustavljanji degradacije staništa na mediteranskom kršu. GŠP vol. P5 s. 191
6Rosavec, Roman, 2006: Park-šuma “Komrčar” na otoku Rabu – stanje i valorizacija. Š.L. 7-8, s.345 pdf
7Španjol, Ž., K. Biljaković, R. Rosavec, D. Dominko, D. Barčić, D. Starešinić, 2008: Šumski požari i fizikalni modeli. Š.L. 5-6, s.259 pdf
8Šumska staništa i šumske zajednice u Hrvatskoj; Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb 2008. BIB
9Željko Španjol, Damir Barčić, Roman Rosavec, Ante Tomašević, Nera Marković, Sandra Fokus, 2009: Effects of pine cultures on a degraded site in the transitional submediterranean area. GŠP vol. 43 s. 73
10Rosavec, R., D. Dominko, D. Barčić, D. Starešinić, Ž. Španjol, K. Biljaković, M. Ožura, N. Marković, D. Bognolo, 2009: Analiza raspodjele površina zahvaćenih šumskim požarom na otocima Braču, Korčuli i Rabu. Š.L. 5-6, s.301 pdf
11Željko Španjol, Joso Vukelić, Roman Rosavec, Damir Barčić, 2011: Zaštićeni prirodni objekti šumske vegetacije u sredozemnom području Hrvatske. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 215
12Španjol, Ž., D. Barčić, R. Rosavec, B. Dorbić, 2011: Biološko-ekološko i prostorno vrednovanje zaštićenih prirodnih vrijednosti u županijama sjeverozapadne Hrvatske. Š.L. 1-2, s.51 pdf
13Željko Španjol, Roman Rosavec, Damir Barčić, Josipa Filipović, 2013: ŠUMSKI POŽARI NA PODRUČJU UPRAVE ŠUMA PODRUŽNICA SENJ 1991–2009.. Š.L. 5-6, s.313 pdf
14Roman ROSAVEC, Zoran ŠIKIĆ, Željko ŠPANJOL, Damir BARČIĆ, Marko VUČETIĆ, 2013: UGROŽENOST SASTOJINA ALEPSKOG BORA (Pinus halepensis Mill) POŽARIMA U STANIŠNIM UVJETIMA JADRANSKOG PODRUČJA KRŠA. Š.L. 9-10, s.461 pdf
15Roman ROSAVEC, Zoran ŠIKIĆ, Željko ŠPANJOL, Damir BARČIĆ, 2013: UTJECAJ METEOROLOŠKIH ČIMBENIKA NA ZAPALJIVOST NEKIH SREDOZEMNIH VRSTA. Š.L. 11-12, s.583 pdf
16Otvorenje Šumarije Topusko; TNTv, Topusko 2017. BIB
17Damir Barčić, Željko Španjol, Roman Rosavec, Mario Ančić, Tomislav Dubravac, Sanja Končar, Ivan Ljubić, Ivona Rimac, 2021: Pregled vegetacijskih istraživanja u šumama hrasta crnike(Quercus ilex L.) na pokusnim plohama u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.47 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

thanks to:
HŠ&HŠD&BM