HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12506
ime T., Kristijan
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (ŠF2005 /12506)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1994.Senj
srednje obr.1998.Šumarske škola Karlovac
diplomirao3. 6. 2004.Šumarski fakultet Zagrebdipl.ing.šumarstva
doktorirao18. 12. 2012.Šumarski fakultet
karijera2004.UŠ Senjpripravnik
trenutno, od5. 3. 2007.Šumarski fakultetviši asistent Kristijan Tomljanović rođen je 18.01.1980. u Rijeci. Osnovnu školu završava u Senju 1994. god. a srednju Šumarsku u Karlovcu 1998. god. Po zavšetku srednješkolskog obrazovanja iste godine upisuje Šumarski fakultet u Zagrebu. Diplomski rad pod naslovom „Prirodno pomlađivanje u šumskim kulturama crnog bora (Pinus nigrae Arn.) u Senjskoj dragi“ uspješno brani 03.06.2004.

Po završetku studija zapošljava se kao pripravnik u Upravi šuma Senj obavljajući poslove iz područja proizvodnje i uređivanja šuma. Zbog reguliranja vojne obveze 26.11.2004. odlazi na služenje vojnog roka. Po povratku iz vojske dvije godine radi kao revirnik u Šumariji Novi Vinodolski.
Na Šumarski fakultet dolazi 05.03.2007. gdje najprije radi kao stručni suradnik, a od 01.07.2008. i kao znanstveni novak – asistent.

Doktorski rad pod naslovom „Proizvodnost i kvaliteta mesa krupne divljači iz prirodnog uzgoja na različitim staništima” uspješno brani 18.12.2012. na Šumarskom faukultetu u Zagrebu stekavši titulu doktora znanosti. Na šumarskom fakultetu zaposlen je i danas u suradničkom zvanju višeg asistenta.

Kao autor i koautor objavio je veći broj znanstvenih i stručnih radova, sudjelovao je na više međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova, voditelj je i suradnik na znanstvenim i stručnim projektima.

Član je Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Hrvatskog šumarskog društva, Hrvatskog lovačkog saveza, Wildlife society, Gesellschaft für Wildtier – und Jagdforschung, Matice Hrvatske te član i tajnik Lovačkog društva F. Ž. Kesterčanek.

Služi se engleskim i njemačkim jezikom.

Oženjen je i otac troje djece.

1Tomljanović,K., M. Grubešić, K. Krapinec, 2010: Testiranje primjenjivosti digitalnih senzornih kamera za praćenje divljači i ostalih životinjskih vrsta. Š.L. 5-6, s.287 pdf
2Tomljanović, K., M. Vucelja, 2010: Peti međunarodni simpozij o dabru. Š.L. 9-10, s.521 PDF
3Marijan Grubešić, Josip Margaletić, Kristijan Tomljanović, Marko Vucelja, 2011: The effect of regulating streamflows on the beaver habitat in Croatia. GŠP vol. 44 s. 47
4Krapinec, K., D. Konjević, I. Brezovac, L. Manojlović, K. Severin, V. Njemirovskij, M. Grubešić, K. Tomljanović, 2011: Odnos morfoloških osobitosti veprovih kljova i pouzdanost metoda za procjenu dobi. Š.L. 1-2, s.7 pdf
5Tomljanović,Kristijan, 2011: 125. godišnjica rođenja ing. Ive Čeovića. Š.L. 1-2, s.78 PDF
6Tomljanović, Kristijan, 2011: Simpozij: Populacijska ekologija dlakavih predatora. Š.L. 5-6, s.308 PDF
7Grubešić, M., K. Tomljanović, S. Kunovac, 2011: Rasprostranjenost i brojnost jarebice kamenjarke grivne (Alectoris graeca Meisner) u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Š.L. 11-12, s.567 pdf
8Kristijan Tomljanović, Marijan Grubešić, Dean Konjević, Zlatko Tomašić, 2013: USPJEH ISPUŠTANJA I PODIVLJAVANJA TRČKE (Perdix perdix L.) IZ UMJETNOG UZGOJA U OTVORENIM LOVIŠTIMA SREDIŠNJE HRVATSKE. Š.L. 3-4, s.185 pdf
9Marijan Grubešić, Josip Margaletić, Duško Čirović, Marko Vucelja, Linda Bjedov, Jelena Burazerović, Kristijan Tomljanović, 2015: ANALIZA MORTALITETA DABROVA (Castor fiber L.) U HRVATSKOJ I SRBIJI. Š.L. 3-4, s.137 pdf
10Kristijan TOMLJANOVIĆ, Ante SELETKOVIĆ, Maja MALNAR, Marijan GRUBEŠIĆ, 2016: ANALIZA POGREŠAKA LOVACA KOD PROCJENE UDALJENOSTI CILJA. Š.L. 7-8, s.339 pdf
11Kristijan Tomljanović, Helena Nosek, Renata Pernar, Marijan Grubešić, 2018: Mogućnosti primjene lakih bespilotnih letjelica u prebrojavanju krupne divljači. Š.L. 11-12, s.621 pdf
12Kristijan Tomljanović, Marijan Grubešić, Danko Diminić, Milan Poljak, Jelena Kranjec Orlović, 2022: Štete od jelena običnog (Cervus elaphus L.) u sastojinama poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) Srednje Posavine. Š.L. 3-4, s.117 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 GRUBEŠIĆ, Marijan: Dr. sc. Kristijan Tomljanović, dipl. ing. šum., ŠL 1-2/2013, s.95 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM