HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12522
ime G., Silvana
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (ŠF2005 /12522)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirala31. 3. 2005.Šumarski fakultet Zagrebdipl.ing.šumarstva (osobno)
Rođena sam u Zagrebu 30.5.1982. godine (otac Milan i majka Adela), gdje sam završila osnovnu školu, IV. jezičnu gimnaziju i Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Za vrijeme gimnazijskog školovanja posebno sam zanimanje pokazivala za biološku granu životnih odnosa. To sam potvrdila izradom maturalnog rada koji je nosio naslov: "Biološka zaštita u šumskim ekosustavima". Rad je napisan na bazi brojnih kontakata, savjeta i suradnje s nastavnicima Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U vrijeme gimnazijskog školovanja, također sam ocu pomagala kod računalne obrade materije pri pisanju knjige: "Bolesti šumskog drveća", a to mi je otvorilo mnoge poglede u šumarskoj struci. Upravo je to bila baza da se opredjelim za upis na Šumarski fakultet, Šumarski odsjek, što sam učinila akademske godine 2000/2001.

Tijekom studija bila sam upoznata sa Međunarodnim sustavom ocjenjivanja (ECTS) te sam provodila anketu među studentima o tome. Prema odluci dekana Šumarskog fakulteta imenovana sam za zamjenika predsjednika Izbornog povjerenstva Šumarskog fakulteta za provođenje izbora studentskih predstavnika za Fakultetsko Vijeće i Vijeće odsjeka.

Tijekom pohađanja predavanja, vježbi i terenske nastave aktivno sam sudjelovala u svim procesima nastave. Bila sam demonstrator iz predmeta Geodezija, Biometrika, Genetika s oplemenjivanjem šumskog drveća, Dendrometrija, Šumarska fotogrametrija i Šumske komunikacije.

Pored navedenog, povremeno sam sudjelovala u obradi podataka (računalna obrada i mikroskopske analize) na istraživačkim zadacima u Zavodu za Zaštitu šuma i lovstvo Šumarskog fakulteta. Za svoje aktivnosti, na prijedlog Zavoda za zaštitu šuma i lovstvo, Hrvatsko društvo biljne zaštite nagradilo me sudjelovanjem na 48. seminaru iz zaštite bilja održanom u Opatiji (10 -12. 2. 2004). Također, pokazala sam zanimanje na Drvno – tehnološkom odsjeku radeći u laboratoriju u Zavodu za znanost o drvu na Šumarskom fakultetu.

Na 3. godini studija sam se kandidirala za stipendiju J.P. Hrvatske šume p.o. Zagreb koju sam i ostvarila. Prema ugovoru o stipendiranju, u roku od 6 mjeseci apsolventskog staža sam diplomirala. Postigla sam prosjek 4,0. Diplomirala sam na predmetu Izmjera terena s osnovama kartografije (geodezija) s izvrsnim (5) uspjehom, a naslov diplomskog rada je "Izmjera i označavanje međa kroz povijest". U svojoj generaciji sam 4. dipl. ing.

1Glavaš,M., S. Glavaš, M. Budinšćak,A. Vukadin, 2009: Štetočinje i zaštita biljaka u rasadniku “Podbadanj” od 1993. do 2007. godine. Š.L. 11-12, s.623 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

thanks to:
HŠ&HŠD&BM