HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12553
ime Š., Mario
zvanje
zanimanje     
mr. sc., asistent
     


lokacija

apsolvirao1998.
diplomirao4. 1999.Šumarski fakultet Zagreb
magistrirao12. 2003.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera2. 2000.Šumarski fakultet Zagreb
trenutno, od Šumarski fakultet ZagrebZavod za šumarske tehnike
i tehnologije, asistent rođen je u Kutini 1975. godine. Osnovnu školu i gimnaziju općeg smjera završio u Kutini. Nakon mature upisuje studij šumarstva na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1997. dobiva nagradu Dekana Šumarskog fakulteta za najuspješnije studente četvrte godine studija. Diplomirao je u travnju 1999. s prosječnom ocjenom vrlo dobar. Diplomski je rad, pod naslovom «Fenološka motrenja poljskog jasena u gospodarskoj jedinici Opeke» obranio s ocjenom odličan.
 Od veljače 2000. godine radi na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u Zavodu za organizaciju i ekonomiku šumarstva kao mlađi asistent.
 Poslijediplomski studij iz znanstvenog područja Ekonomika šumsko-gospodarskih resursa upisao je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u ožujku 2000. godine. Magistarski rad pod naslovom «Uspostava modela potvrđivanja izvoditelja šumskih radova» obranio je u prosincu 2003. godine.
 U veljači 2004. preveden je u zvanje asistenta. Na tim poslovima radi i danas u sklopu Zavoda za šumarske tehnike i tehnologije.
 Znanstveno istraživačku djelatnost ostvaruje u sklopu ugovornog projekta Šumarskog fakulteta s poduzećem Hrvatske šume d.o.o. Zagreb. U okviru nastavnih aktivnosti sudjeluje u izvođenju vježbi i terenske nastave iz predmeta Organizacija proizvodnje u šumarstvu i Sigurnost pri šumskom radu.
 Objavio je samosamostalno ili kao suautor desetak znanstvenih i stručnih radova te sudjelovao na nekoliko znanstveno-stručnih skupova i seminara u zemlji i inozemstvu.
 Govori engleski jezik i član je Hrvatskog šumarskog društva.

1Biškup, J,. Vondra, V., Šporčić, M., 2001: Usporedbe pokazatelja nekih vrijednosnih kriterija između studenata šumarstva s početka i kraja minulog desetljeća. Znanost o potrajnom gospodarenju hrvatskim šumama. Znanstvena knjiga. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Šumarski institut, Jastrebarsko, str. 587-597.
2Šporčić, M., Vondra, V., 2001: Magistarski radovi, obranjeni na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, unapređuju šumarstvo!. Š.L. 7-8, s.391 pdf
3Šporčić, M., Sabo, A., 2002: Ozljeđivanje radnika u hrvatskom šumarstvu tijekom razdoblja 1991-2000.. Š.L. 5-6, s.261 pdf
4Šporčić, M., 2002: Neki pokazatelji o šumarskim informacijama na Internetu. Š.L. 9-10, s.511 pdf
5Martinić, I., Šporčić, M., 2003: Licenciranje izvoditelja šumskih radova – kakav je model prihvatljiv u Hrvatskoj? Promemorija s tematske radionice u Hrvatskom šumarskom društvu, održano 18. ožujka 2003, Zagreb. ZIŠ Šumarski fakultet u Zagrebu, str. 1-3.
6Šporčić, M., 2003: Uspostava modela potvrđivanja izvoditelja šumskih radova. Magistarski rad, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 1-100 + VII.
7Šegotić, K., Šporčić, M., Martinić, I., 2003: The choice of a working method in forest stand thinning. SOR ´03 Proceedings – The 7th International Symposium on Operational Research in Slovenia, Podčetrtek, Slovenia, September 24-26, 2003., p. 153-159.
8Vondra, V., Martinić, I., Šporčić, M., 2004: Uz prvu obljetnicu smrti prof. dr. sc. Simeuna Tomanića. Š.L. 9-10, s.593 PDF
9Šporčić, M., Martinić, I., 2004: Uslužni izvoditelji šumskih radova u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.633 pdf
10Mario Šporčić, 2005: Establishment of the forestry contractor certification model. GŠP vol. 41 s. 1
11Martinić, I., M. Šporčić, 2005: Ekološko gledište održavanja mehanizacije u šumarstvu. Š.L. 1-2, s.19 pdf
12Čavlović, J., Posavec, S., Šporčić, M., 2005: Small-scale private Forest Management in Croatia. Proceedings of the International IUFRO Symposium – Small-scale Forestry in a Changing Environment, May 30 – June 4, 2005. Vilnius, Lithuania. p. 159-166.
13Šporčić, M., 2005: Uvid u neka gledišta poduzetništva u šumarstvu Europe. Š.L. 5-6, s.287 pdf
14Mario Šporčić, Ivan Martinić, 2005: Model licenciranja izvoditelja šumskih radova. Š.L. 7-8, s.375 pdf
15Mario Šporčić, Ksenija Šegotić, Ivan Martinić, 2006: Efikasnost prijevoza drva kamionskim skupovima određena analizom omeđivanja podataka. GŠP vol. P5 s. 679
16Ivan Martinić, Mario Šporčić, Vencl Vondra, 2006: Jesu li kvaliteta i sigurnost šumskoga rada zaboravljene dimenzije šumarskoga inženjerstva?. GŠP vol. P5 s. 691
17Ivan Martinić, Mario Šporčić, Vencl Vondra, 2006: Inovacijski procesi kao ključ provedbe Hrvatske šumarske politike. GŠP vol. P5 s. 703
18Šporčić,M., M. Landekić, M. Lovrić, S. Bogdan, K. Šegotić, 2010: Višekriterijsko odlučivanje kao podrška u gospodarenju šumama – modeli i iskustva. Š.L. 5-6, s.275 pdf
19Posavec,S., M. Šporčić, D. Antonić, K. Beljan, 2011: Poticanje inovacija – ključ razvoja u hrvatskom šumarstvu. Š.L. 5-6, s.243 pdf
20Lovrić, M., S. Krajter, M. Landekić, Ž. Zečić, N. Lovrić, D. Vusić, I. Martinić, M. Šporčić, 2011: Razvoj i posljedice EU zakonodavstva vezanog za nezakonite sječe. Š.L. 11-12, s.595 pdf
21Matija LANDEKIĆ, Mario ŠPORČIĆ, Ivan MARTINIĆ, Matija BAKARIĆ, Kruno LEPOGLAVEC, 2016: UTJECAJ STILOVA VODSTVA NA UPRAVLJANJE I ORGANIZACIJSKU KULTURU ŠUMARSKOG PODUZEĆA. Š.L. 1-2, s.17 pdf
22Matija LANDEKIĆ, Ivan MARTINIĆ, Matija BAKARIĆ, Rosa M. RICART, Mario ŠPORČIĆ, 2017: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA U SEKTORU ŠUMARSTVA – STANJE U HRVATSKOJ I TRENDOVI U EUROPI. Š.L. 7-8, s.395 pdf
23Mario Šporčić, Matija Landekić, Ivana Bartulac, Ksenija Šegotić , 2020: Primjena višekriterijske AHP metode u odabiru sustava pridobivanja drva. Š.L. 5-6, s.247 pdf
24Matija Landekić, Ana Gajšek, Gabrijela Seletković, Mario Šporčić, 2021: Uloga ekološke certifikacije u kontekstu održivog gospodarenja šumama Republike Hrvatske. Š.L. 7-8, s.379 pdf
25David Mijoč, Nikola Perković, Mario Šporčić, Matija Landekić, Matija Bakarić, Andreja Đuka, Tomislav Poršinsky, 2021: Vrednovanje metode izračuna planske cijene usluge pridobivanja drva. Š.L. 11-12, s.515 pdf
26Matija Bakarić, Ivan Martinić, Mario Šporčić, David Mijoč, Matija Landekić, 2022: Poduzetnička infrastruktura i poduzetništvo u šumarstvu Republike Hrvatske – mogućnosti i perspektive korištenja. Š.L. 3-4, s.153 pdf
27Matija Landekić, Ivan Bošnjak, Matija Bakarić, Mario Šporčić, 2022: Trendovi i odnosi pokazatelja sigurnosti pri radu u hrvatskom šumarstvu. Š.L. 5-6, s.201 pdf
28Mario Šporčić, David Mijoč, Matija Bakarić, Zdravko Pandur, Marin Bačić, Matija Landekić, 2023: Izazov regrutiranja šumarske radne snage u Europi i svijetu. Š.L. 5-6, s.239 pdf
29Matija Bakarić, Matija Landekić, Mario Šporčić, 2023: Struktura prihoda javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.251 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

thanks to:
HŠ&HŠD&BM