HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12554
ime M., Željko
zvanje
zanimanje     
mr. sp., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (10372 /12554)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr. Vukovar
srednje obr. Vukovar
apsolvirao1977.ŠF Zagreb
diplomirao1978.ŠF Zagreb
karijera1. 6. 1979.Vukovar Otac Antun, majka pok. Štefica r. Maurin. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Vukovaru, a diplomirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 1978. godine. Tijekom studija radi na Katedri za šumarsku genetiku i dendrologiju, gdje stječe 2 god. i 9 mj. radnog staža.
 U Šumariji Vukovar zapošljava se 01.06.1979. godine te radi kao inženjer operative, referent uzgoja, upravitelj poslovne jedinice i upravitelj šumarije sve do 07.09.1991. god. kada sa ženom i troje djece, u jeku žestokih napada na Vukovar odlazi u SR Njemačku. Tamo radi 69 mjeseci kao nekvalificirani metalski radnik. U Hrvatsku se vraća 14.07.1997. god., točnije u Osijek, a od 01.08. iste godine ponovo radi u Šumariji Vukovar na mjestu revirnika. Od 01.07.1998. ponovo s porodicom seli u Vukovar gdje i danas živi. Od 2002. god. pomoćnik je upravitelja, a od 01.07.2004. god. do danas upravitelj Šumarije Vukovar.
 12.01.1989. god. upisuje poslijediplomski studij na Katedri za uzgajanje šuma iz područja Uzgajanja prirodnih sastojina. Specijalistički rad pod nazivom "Ritske šume hrvatskog Podunavlja i nihova prirodna obnova" obranio je 2000. godine.

1Krstinić, A., Majer, Ž., Kajba, D., 1990: Utjecaj staništa i klona na produkciju drvne mase u kulturama stablastih vrba na dunavskim adama kod Vukovara. Š.L. 1-2, s.45 PDF
2Majer, Z., 1993: Nostalgija za šumama i Dunavom. Š.L. 3-5, s.213 PDF
3Ritske šume hrvatskog Podunavlja i nihova prirodna obnova; Glasnik za šumarske pokuse vol. 31, str. 391-434, 1994.
4Željko Majer, 1994: Ritske šume Hrvatskog podunavlja i njihova prirodna obnova. GŠP vol. 31 s. 391
5Igor Anić, Slavko Matić, Milan Oršanić, Željko Majer, 2005: Pomlađivanje i njega šuma poplavnih područja. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 263
6Mayer, Ž., Ž. Hećimović, 2008: Obnova ritskih šuma hrvatskog podunavlja uz oplemenjivanje sadnicama poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.). Š.L. 1-2, s.43 pdf
7CRNI ORAH U PODUNAVLJU; T.E-M.I d.o.o., Vukovar, 2008. BIB
8Mayer, Željko, 2011: Osnivanje kultura crnoga oraha (Juglans nigra L.) generativnim načinom. Š.L. 7-8, s.391 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

thanks to:
HŠ&HŠD&BM