HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12555
ime B., Damir
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (2397 /12555)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1996.ŠF Zagreb
trenutno, od Šumarski fakultet ZagrebZavod za ekologiju i uzgajanje šuma, asistent
1Damir Barčić, Željko Španjol, Oleg Antonić, 2000: Vegetation succession on the permanent plots in the holm oak (Quercus ilex L.) forest in Croatia. GŠP vol. 37 s. 133
2Španjol, Ž., D. Barčić, R. Rosavec, 2003: Zaštićeni dijelovi prirode na Velebitu. Š.L. 13, s.* pdf
3Barčić, D., Ž. Španjol, V. Vujanić, R. Rosavec, 2005: Problematika zaštite voda i mora u Republici Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.611 pdf
4Roman Rosavec, Željko Španjol, Damir Barčić, 2006: Sanacija opožarenih površina alepskoga bora (Pinus halepensis Mill.) na području šumarije Dubrovnik. GŠP vol. P5 s. 167
5Željko Španjol, Damir Barčić, Roman Rosavec, Andrej Mandić, Marko Vučetić, 2006: Procjena ugroženosti mediteranskih suma od požara uporabom tehnologije GIS. GŠP vol. P5 s. 179
6Damir Barčić, Željko Španjol, Roman Rosavec, 2006: Uloga borovih kultura u zaustavljanji degradacije staništa na mediteranskom kršu. GŠP vol. P5 s. 191
7Španjol, Ž., K. Biljaković, R. Rosavec, D. Dominko, D. Barčić, D. Starešinić, 2008: Šumski požari i fizikalni modeli. Š.L. 5-6, s.259 pdf
8Željko Španjol, Damir Barčić, Roman Rosavec, Ante Tomašević, Nera Marković, Sandra Fokus, 2009: Effects of pine cultures on a degraded site in the transitional submediterranean area. GŠP vol. 43 s. 73
9Rosavec, R., D. Dominko, D. Barčić, D. Starešinić, Ž. Španjol, K. Biljaković, M. Ožura, N. Marković, D. Bognolo, 2009: Analiza raspodjele površina zahvaćenih šumskim požarom na otocima Braču, Korčuli i Rabu. Š.L. 5-6, s.301 pdf
10Barčić, D., V. Ivančić, 2010: Utjecaj odlagališta otpada Prudinec/Jakuševec na onečišćenje okoliša. Š.L. 7-8, s.347 pdf
11Željko Španjol, Joso Vukelić, Roman Rosavec, Damir Barčić, 2011: Zaštićeni prirodni objekti šumske vegetacije u sredozemnom području Hrvatske. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 215
12Španjol, Ž., D. Barčić, R. Rosavec, B. Dorbić, 2011: Biološko-ekološko i prostorno vrednovanje zaštićenih prirodnih vrijednosti u županijama sjeverozapadne Hrvatske. Š.L. 1-2, s.51 pdf
13Barčić, D., N. Panić, 2011: Ekološko vrednovanje u zaštićenom prostoru Parka prirode Kopački rit. Š.L. 7-8, s.379 pdf
14Željko Španjol, Roman Rosavec, Damir Barčić, Josipa Filipović, 2013: ŠUMSKI POŽARI NA PODRUČJU UPRAVE ŠUMA PODRUŽNICA SENJ 1991–2009.. Š.L. 5-6, s.313 pdf
15Roman ROSAVEC, Zoran ŠIKIĆ, Željko ŠPANJOL, Damir BARČIĆ, Marko VUČETIĆ, 2013: UGROŽENOST SASTOJINA ALEPSKOG BORA (Pinus halepensis Mill) POŽARIMA U STANIŠNIM UVJETIMA JADRANSKOG PODRUČJA KRŠA. Š.L. 9-10, s.461 pdf
16Roman ROSAVEC, Zoran ŠIKIĆ, Željko ŠPANJOL, Damir BARČIĆ, 2013: UTJECAJ METEOROLOŠKIH ČIMBENIKA NA ZAPALJIVOST NEKIH SREDOZEMNIH VRSTA. Š.L. 11-12, s.583 pdf
17Damir Barčić, Željko Španjol, Roman Rosavec, Mario Ančić, Tomislav Dubravac, Sanja Končar, Ivan Ljubić, Ivona Rimac, 2021: Pregled vegetacijskih istraživanja u šumama hrasta crnike(Quercus ilex L.) na pokusnim plohama u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.47 pdf
18Damir Barčić, Vlado Habjanec, Željko Španjol, Mario Šango, 2021: Analiza podizanja vjetrozaštitnih pojasa na mediteranskom kršu Hrvatske. Š.L. 3-4, s.175 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

thanks to:
HŠ&HŠD&BM