HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12557
ime D., Damir
zvanje
zanimanje     
dr.sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (12556 /12557)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1989.Velika Gorica
srednje obr.1993.Velika Gorica(elektrotehnička škola, smjer elektroenergetika
apsolvirao1998.ŠF Zagreb
diplomirao9. 12. 1999.ŠF Zagreb
doktorirao9. 4. 2010.ŠF Zagreb
karijera2002.ŠF ZagrebZavod za ekologiju i uzgajanje šuma
trenutno, od Šumarski fakultet ZagrebZavod za ekologiju i uzgajanje šuma, asistent Sin Stjepana i Mande, r. Bašić. Hrvat, rimokatolik. Osnovnu i srednju elektrotehničku školu, smjer elektroenergetika, završio je u Velikoj Gorici. Nakon mature 1993. godine upisuje studij šumarstva na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Diplomirao je u prosincu 1999. godine na kolegiju Zaštita prirode sa temom «Ekološki i prostorni značaj Turopoljskog luga». Nakon završetka studija odslužuje vojni rok.

Od 15. ožujka 2002. godine zaposlen je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u Zavodu za ekologiju i uzgajanje šuma kao znanstveni novak na znanstvenom projektu «Utjecaj uzgojnih zahvata na očuvanje bioraznolikosti i potrajnosti šuma» (šifra 0068103) gdje je glavni istraživač akademik Slavko Matić. Od akademske godine 2006./2007. radni odnos zasniva na projektu «Utjecaj kvalitete sadnica na uspjeh obnove šuma» (šifra 068-0682041-1975) gdje je glavni istraživač izv. prof. dr. sc. Milan Oršanić.

U Popis znanstvenika i istraživača Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa upisan je pod registarskim brojem 262242. Znanstveno-istraživačku djelatnost ostvaruje kao suradnik u okviru gore navedenog projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Dana 09.04.2010. godine obranio je disertaciju pod naslovom „Značajke sjemena i rasadnička proizvodnja nekih vrsta roda Sorbus L. na Zavodu za ekologiju i uzgajanje šuma pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Milana Oršanića.

U okviru nastavnih aktivnosti sudjeluje u izvođenju vježbi i terenske nastave iz kolegija: Osnivanje šuma, Uzgajanje šuma posebne namjene, Arborikultura i Rasadnička proizvodnja ukrasnog bilja. Sudjeluje u provedbi pismenih ispita, diplomskih i završnih radova.

Objavio je samostalno ili kao suautor desetak znanstvenih i stručnih radova, te sudjelovao na nekoliko znanstveno-stručnih skupova i radionica u zemlji i inozemstvu. Bio je recezent jedne stručne knjige.

Član je Hrvatskog šumarskog društva, ogranka Zagreb, Međunarodne organizacije za ispitivanje sjemena (ISTA) i Hrvatske udruge za arborikulturu (HUA).

Govori engleski jezik i dobro se služi računalnim programima.

Nije oženjen, živi u Velikoj Gorici.

1osobne web stranice (diplomski rad) (1999)
2Idžojtić, M., D. Drvodelić, 2005: Oskoruša, Sorbus domestica L., naša rijetka i zaboravljena voćkarica. Š.L. 3-4, s.212 PDF
3Milan Oršanić, Igor Anić, Damir Drvodelić, 2006: Prilog poznavanju morfološko-bioloških značajki plodova i sjemena grmaste čivitnjače (Amorpha fruticosa L.). GŠP vol. P5 s. 75
4Marilena Idžojtić, Marko Zebec, Damir Drvodelić, 2006: Varijabilnost populacija brekinje u kontinentalnom dijelu Hrvatske prema morfološkim obilježjima lišća i plodova. GŠP vol. P5 s. 305
5Oršanić, M., D. Drvodelić, I. Kovačević, 2007: Rasadnička proizvodnja sadnica crnoga oraha (Juglans nigra L.). Š.L. 5-6, s.207 pdf
6Oršanić, M., D. Horvat, N. Pernar, M. Šušnjar, D. Bakšić, D. Drvodelić, 2008: Utjecaj mineralnog i biorazgradivoga ulja na rasadničku klijavost i rast sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Š.L. 1-2, s.3 pdf
7Milan Oršanić, Damir Drvodelić, Diana Bobinec Mikek, Vinko Paulić, 2009: Impact of root growth potential on European black pine (Pinus nigra Arnold) seedling survival. GŠP vol. 43 s. 61
8Damir Drvodelić, Milan Oršanić, Vinko Paulić, Milan Rožman, 2011: Morphological-biological properties of fruit and seed of beech (Fagux sylvatica L.) growing at different altitudes. GŠP vol. 44 s. 1
9Slavko Matić, Igor Anić, Milan Oršanić, Damir Drvodelić, Vlado Topić, Stjepan Mikac, Zoran Đurđević, 2011: Pošumljavanje krša hrvatskoga Sredozemlja. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 393
10Milan Oršanić, Damir Drvodelić, Slavko Matić, 2011: Sjemenarstvo važnijih vrsta drveća i grmlja hrvatskoga Sredozemlja. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 427
11Milan Oršanić, Damir Drvodelić, Slavko Matić, Stjepan Mikac, 2011: Rasadničarska proizvodnja značajnijih vrsta drveća i grmlja hrvatskoga Sredozemlja. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 465
12Damir Drvodelić, Milan Oršanić, Zoran Zeman, 2012: Uspjeh pošumljavanja jednogodišnjim (1+0) i školovanim (1+1) sadnicama divlje kruške (Pyrus pyraster Burgsd.). Š.L. 7-8, s.355 pdf
13Damir DRVODELIĆ, Milan ORŠANIĆ, Sanja PERIĆ, Martina TIJARDOVIĆ, 2013: UTJECAJ NAVODNJAVANJA I MIKRORELJEFA U RASADNIKU NA MORFOLOŠKE ZNAČAJKE ŠUMSKIH SADNICA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) I KITNJAKA (Quercus petraea L.). Š.L. 9-10, s.447 pdf
14Damir DRVODELIĆ, Milan ORŠANIĆ, Vibor ROJE, Marko TEPŠIĆ, 2014: MORFOLOŠKE ZNAČAJKE KLIJANACA OBIČNE SMREKE (Picea abies L., H. Karst.) U RAZLIČITIM pH OTOPINAMA. Š.L. 7-8, s.397 pdf
15Damir Drvodelić, 2014: ARBORIKULTURNI POSTUPCI PRI KONZERVACIJI STARIH I POSEBNO VRIJEDNIH STABALA I DIO. Š.L. 11-12, s.608 PDF
16Vinko Paulić, Damir Drvodelić, Stjepan Mikac, Goran Gregurović, Milan Oršanić, 2015: ARBORIKULTURNA I DENDROEKOLOŠKA ANALIZA STANJA STABALA DIVLJEG KESTENA (Aesculus hippocastanum L.) NA PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE. Š.L. 1-2, s.21 pdf
17Damir Drvodelić, 2015: ARBORIKULTURNI POSTUPCI PRI KONZERVACIJI STARIH I POSEBNO VRIJEDNIH STABALA – II dio. Š.L. 1-2, s.74 PDF
18Damir Drvodelić, Tomislav Jemrić, Milan Oršanić, Vinko Paulić, 2015: KRUPNOĆA PLODA DIVLJE JABUKE (Malus sylvestris (L.) Mill.): UTJECAJ NA MORFOLŠKO-FIZIOLOŠKA SVOJSTVA SJEMENA. Š.L. 3-4, s.145 pdf
19Damir DRVODELIĆ, Milan ORŠANIĆ, Vinko PAULIĆ, 2016: UTJECAJ EKTOMIKORIZE I HUMINSKIH KISELINA NA MORFOLOŠKE ZNAČAJKE JEDNOGODIŠNJIH SADNICA HIBRIDA Paulownia tomentosa x Paulownia fortunei. Š.L. 7-8, s.327 pdf
20Damir DRVODELIĆ, Milan ORŠANIĆ, 2016: PROCJENA VITALITETA SVJEŽEG I PRELEŽALOG SJEMENA POLJSKOG JASENA (Fraxinus angustifolia Vahl). Š.L. 11-12, s.539 pdf
21Sandra CRNKOVIĆ, Damir DRVODELIĆ, Sanja PERIĆ, 2017: MORFOLOŠKE ZNAČAJKE KONTEJNERSKIH SADNICA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur  L.) IZ SJEMENSKE REGIJE GORNJA POSAVINA I POKUPLJE (1.2.3.). Š.L. 9-10, s.451 pdf
22Damir DRVODELIĆ, 2018: RAZMNOŽAVANJE PAULOVNIJE KORIJENSKIM REZNICAMA. Š.L. 5-6, s.297 pdf
23Damir Drvodelić, 2018: STJEPAN DEJANOVIĆ (1962.-2018.). Š.L. 11-12, s.674 PDF
24Damir Drvodelić, Igor Poljak, Ivan Perković, Mario Šango, Katarina Tumpa, Ivana Zegnal, Marilena Idžojtić, 2019: Ispitivanje laboratorijske klijavosti pitomoga kestena (Castanea sativa Mill.) u skladu s pravilima ISTA. Š.L. 9-10, s.469 pdf
25Damir Drvodelić, Milan Oršanić, 2020: Cijepljenje kultivara ukrasnih japanskih javora. Š.L. 3-4, s.179 pdf
26Damir Drvodelić, Milan Oršanić, 2020: Sadnja sadnica poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u uvjetima sanacije šumskih sastojina uslijed sušenja. Š.L. 5-6, s.289 pdf
27Damir Drvodelić, Milan Oršanić, Mirjana Grahovac-Tremski, 2020: Rasadnička proizvodnja šumskih voćkarica u rasadnicima Hrvatskih šuma d.o.o.. Š.L. 11-12, s.597 pdf
28Damir Drvodelić, 2021: Prof. dr. sc. Milan Glavaš: Ljekovite papratnjače. Š.L. 5-6, s.300 PDF
29Katarina Tumpa, Marilena Idžojtić, Mirna Ćurković-Perica, Marin Ježić, Davor Juretić, Damir Drvodelić, Mario Šango, Milovan Žigante, Igor Poljak, 2021: Vegetativno razmnožavanje pitomog kestena i maruna. Š.L. 9-10, s.489 pdf
30Vinko Paulić, Tomislav Škarica, Damir Drvodelić, Milan Oršanić, 2022: Prosudba truleži stabala hrasta kitnjaka zvučnim tomografom. Š.L. 1-2, s.19 pdf
31Damir Drvodelić, 2022: Znanstvena izložba plodova ukrasnih voćnih vrsta i šumskih voćkarica na Zavodu za ekologiju i uzgajanje šuma Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije. Š.L. 11-12, s.553 PDF
32Damir Drvodelić, 2023: Programirani uzgoj stabala u kontejnerima na popločenim površinama. Š.L. 5-6, s.283 PDF
33Damir Drvodelić, 2023: Razmnožavanje australskog stribora (Wollemia nobilis W. G. Jones, K. D. Hill & J. M. Allen). Š.L. 9-10, s.486 PDF
34Damir Drvodelić, Milan Oršanić, Damir Ugarković, Mario Šango, 2023: Usporedba vitaliteta i laboratorijske klijavosti žira hrasta crnike (Quercus ilex L.). Š.L. 11-12, s.505 pdf
35Damir Drvodelić, Milan Oršanić, Ela Španjol, Marko Vuković, Tomislav Jemrić, 2024: Morfološke osobine plodova i sjemena i trajanje učinka skarifikacije sjemena sumpornom kiselinom na neke vrste iz roda Crataegus Tourn. ex L.. Š.L. 3-4, s.131 pdf
36Damir Drvodelić, 2024: Drača (Paliurus spina-christi Mill.) – neugledna, no vrlo korisna biljk. Š.L. 3-4, s.181 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

thanks to:
HŠ&HŠD&BM