HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12557
ime D., Damir
zvanje
zanimanje     
dr.sc., dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

niže obr.1989.Velika Gorica
srednje obr.1993.Velika Gorica(elektrotehnička škola, smjer elektroenergetika
apsolvirao1998.ŠF Zagreb
diplomirao9. 12. 1999.ŠF Zagreb
doktorirao9. 4. 2010.ŠF Zagreb
karijera2002.ŠF ZagrebZavod za ekologiju i uzgajanje šuma
trenutno, od Šumarski fakultet ZagrebZavod za ekologiju i uzgajanje šuma, asistent Sin Stjepana i Mande, r. Bašić. Hrvat, rimokatolik. Osnovnu i srednju elektrotehničku školu, smjer elektroenergetika, završio je u Velikoj Gorici. Nakon mature 1993. godine upisuje studij šumarstva na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Diplomirao je u prosincu 1999. godine na kolegiju Zaštita prirode sa temom «Ekološki i prostorni značaj Turopoljskog luga». Nakon završetka studija odslužuje vojni rok.

Od 15. ožujka 2002. godine zaposlen je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u Zavodu za ekologiju i uzgajanje šuma kao znanstveni novak na znanstvenom projektu «Utjecaj uzgojnih zahvata na očuvanje bioraznolikosti i potrajnosti šuma» (šifra 0068103) gdje je glavni istraživač akademik Slavko Matić. Od akademske godine 2006./2007. radni odnos zasniva na projektu «Utjecaj kvalitete sadnica na uspjeh obnove šuma» (šifra 068-0682041-1975) gdje je glavni istraživač izv. prof. dr. sc. Milan Oršanić.

U Popis znanstvenika i istraživača Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa upisan je pod registarskim brojem 262242. Znanstveno-istraživačku djelatnost ostvaruje kao suradnik u okviru gore navedenog projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Dana 09.04.2010. godine obranio je disertaciju pod naslovom „Značajke sjemena i rasadnička proizvodnja nekih vrsta roda Sorbus L. na Zavodu za ekologiju i uzgajanje šuma pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Milana Oršanića.

U okviru nastavnih aktivnosti sudjeluje u izvođenju vježbi i terenske nastave iz kolegija: Osnivanje šuma, Uzgajanje šuma posebne namjene, Arborikultura i Rasadnička proizvodnja ukrasnog bilja. Sudjeluje u provedbi pismenih ispita, diplomskih i završnih radova.

Objavio je samostalno ili kao suautor desetak znanstvenih i stručnih radova, te sudjelovao na nekoliko znanstveno-stručnih skupova i radionica u zemlji i inozemstvu. Bio je recezent jedne stručne knjige.

Član je Hrvatskog šumarskog društva, ogranka Zagreb, Međunarodne organizacije za ispitivanje sjemena (ISTA) i Hrvatske udruge za arborikulturu (HUA).

Govori engleski jezik i dobro se služi računalnim programima.

Nije oženjen, živi u Velikoj Gorici.

1osobne web stranice (diplomski rad) (1999)
2Idžojtić, M., D. Drvodelić, 2005: Oskoruša, Sorbus domestica L., naša rijetka i zaboravljena voćkarica. Š.L. 3-4, s.212 PDF
3Milan Oršanić, Igor Anić, Damir Drvodelić, 2006: Prilog poznavanju morfološko-bioloških značajki plodova i sjemena grmaste čivitnjače (Amorpha fruticosa L.). GŠP vol. P5 s. 75
4Marilena Idžojtić, Marko Zebec, Damir Drvodelić, 2006: Varijabilnost populacija brekinje u kontinentalnom dijelu Hrvatske prema morfološkim obilježjima lišća i plodova. GŠP vol. P5 s. 305
5Oršanić, M., D. Drvodelić, I. Kovačević, 2007: Rasadnička proizvodnja sadnica crnoga oraha (Juglans nigra L.). Š.L. 5-6, s.207 pdf
6Oršanić, M., D. Horvat, N. Pernar, M. Šušnjar, D. Bakšić, D. Drvodelić, 2008: Utjecaj mineralnog i biorazgradivoga ulja na rasadničku klijavost i rast sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Š.L. 1-2, s.3 pdf
7Milan Oršanić, Damir Drvodelić, Diana Bobinec Mikek, Vinko Paulić, 2009: Impact of root growth potential on European black pine (Pinus nigra Arnold) seedling survival. GŠP vol. 43 s. 61
8Damir Drvodelić, Milan Oršanić, Vinko Paulić, Milan Rožman, 2011: Morphological-biological properties of fruit and seed of beech (Fagux sylvatica L.) growing at different altitudes. GŠP vol. 44 s. 1
9Slavko Matić, Igor Anić, Milan Oršanić, Damir Drvodelić, Vlado Topić, Stjepan Mikac, Zoran Đurđević, 2011: Pošumljavanje krša hrvatskoga Sredozemlja. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 393
10Milan Oršanić, Damir Drvodelić, Slavko Matić, 2011: Sjemenarstvo važnijih vrsta drveća i grmlja hrvatskoga Sredozemlja. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 427
11Milan Oršanić, Damir Drvodelić, Slavko Matić, Stjepan Mikac, 2011: Rasadničarska proizvodnja značajnijih vrsta drveća i grmlja hrvatskoga Sredozemlja. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 465
12Damir Drvodelić, Milan Oršanić, Zoran Zeman, 2012: Uspjeh pošumljavanja jednogodišnjim (1+0) i školovanim (1+1) sadnicama divlje kruške (Pyrus pyraster Burgsd.). Š.L. 7-8, s.355 pdf
13Damir DRVODELIĆ, Milan ORŠANIĆ, Sanja PERIĆ, Martina TIJARDOVIĆ, 2013: UTJECAJ NAVODNJAVANJA I MIKRORELJEFA U RASADNIKU NA MORFOLOŠKE ZNAČAJKE ŠUMSKIH SADNICA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) I KITNJAKA (Quercus petraea L.). Š.L. 9-10, s.447 pdf
14Damir DRVODELIĆ, Milan ORŠANIĆ, Vibor ROJE, Marko TEPŠIĆ, 2014: MORFOLOŠKE ZNAČAJKE KLIJANACA OBIČNE SMREKE (Picea abies L., H. Karst.) U RAZLIČITIM pH OTOPINAMA. Š.L. 7-8, s.397 pdf
15Damir Drvodelić, 2014: ARBORIKULTURNI POSTUPCI PRI KONZERVACIJI STARIH I POSEBNO VRIJEDNIH STABALA I DIO. Š.L. 11-12, s.608 PDF
16Vinko Paulić, Damir Drvodelić, Stjepan Mikac, Goran Gregurović, Milan Oršanić, 2015: ARBORIKULTURNA I DENDROEKOLOŠKA ANALIZA STANJA STABALA DIVLJEG KESTENA (Aesculus hippocastanum L.) NA PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE. Š.L. 1-2, s.21 pdf
17Damir Drvodelić, 2015: ARBORIKULTURNI POSTUPCI PRI KONZERVACIJI STARIH I POSEBNO VRIJEDNIH STABALA – II dio. Š.L. 1-2, s.74 PDF
18Damir Drvodelić, Tomislav Jemrić, Milan Oršanić, Vinko Paulić, 2015: KRUPNOĆA PLODA DIVLJE JABUKE (Malus sylvestris (L.) Mill.): UTJECAJ NA MORFOLŠKO-FIZIOLOŠKA SVOJSTVA SJEMENA. Š.L. 3-4, s.145 pdf
19Damir DRVODELIĆ, Milan ORŠANIĆ, Vinko PAULIĆ, 2016: UTJECAJ EKTOMIKORIZE I HUMINSKIH KISELINA NA MORFOLOŠKE ZNAČAJKE JEDNOGODIŠNJIH SADNICA HIBRIDA Paulownia tomentosa x Paulownia fortunei. Š.L. 7-8, s.327 pdf
20Damir DRVODELIĆ, Milan ORŠANIĆ, 2016: PROCJENA VITALITETA SVJEŽEG I PRELEŽALOG SJEMENA POLJSKOG JASENA (Fraxinus angustifolia Vahl). Š.L. 11-12, s.539 pdf
21Sandra CRNKOVIĆ, Damir DRVODELIĆ, Sanja PERIĆ, 2017: MORFOLOŠKE ZNAČAJKE KONTEJNERSKIH SADNICA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur  L.) IZ SJEMENSKE REGIJE GORNJA POSAVINA I POKUPLJE (1.2.3.). Š.L. 9-10, s.451 pdf
22Damir DRVODELIĆ, 2018: RAZMNOŽAVANJE PAULOVNIJE KORIJENSKIM REZNICAMA. Š.L. 5-6, s.297 pdf
23Damir Drvodelić, 2018: STJEPAN DEJANOVIĆ (1962.-2018.). Š.L. 11-12, s.674 PDF
24Damir Drvodelić, Igor Poljak, Ivan Perković, Mario Šango, Katarina Tumpa, Ivana Zegnal, Marilena Idžojtić, 2019: Ispitivanje laboratorijske klijavosti pitomoga kestena (Castanea sativa Mill.) u skladu s pravilima ISTA. Š.L. 9-10, s.469 pdf
25Damir Drvodelić, Milan Oršanić, 2020: Cijepljenje kultivara ukrasnih japanskih javora. Š.L. 3-4, s.179 pdf
26Damir Drvodelić, Milan Oršanić, 2020: Sadnja sadnica poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u uvjetima sanacije šumskih sastojina uslijed sušenja. Š.L. 5-6, s.289 pdf
27Damir Drvodelić, Milan Oršanić, Mirjana Grahovac-Tremski, 2020: Rasadnička proizvodnja šumskih voćkarica u rasadnicima Hrvatskih šuma d.o.o.. Š.L. 11-12, s.597 pdf
28Damir Drvodelić, 2021: Prof. dr. sc. Milan Glavaš: Ljekovite papratnjače. Š.L. 5-6, s.300 PDF
29Katarina Tumpa, Marilena Idžojtić, Mirna Ćurković-Perica, Marin Ježić, Davor Juretić, Damir Drvodelić, Mario Šango, Milovan Žigante, Igor Poljak, 2021: Vegetativno razmnožavanje pitomog kestena i maruna. Š.L. 9-10, s.489 pdf
30Vinko Paulić, Tomislav Škarica, Damir Drvodelić, Milan Oršanić, 2022: Prosudba truleži stabala hrasta kitnjaka zvučnim tomografom. Š.L. 1-2, s.19 pdf
31Damir Drvodelić, 2022: Znanstvena izložba plodova ukrasnih voćnih vrsta i šumskih voćkarica na Zavodu za ekologiju i uzgajanje šuma Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije. Š.L. 11-12, s.553 PDF
32Damir Drvodelić, 2023: Programirani uzgoj stabala u kontejnerima na popločenim površinama. Š.L. 5-6, s.283 PDF
33Damir Drvodelić, 2023: Razmnožavanje australskog stribora (Wollemia nobilis W. G. Jones, K. D. Hill & J. M. Allen). Š.L. 9-10, s.486 PDF
34Damir Drvodelić, Milan Oršanić, Damir Ugarković, Mario Šango, 2023: Usporedba vitaliteta i laboratorijske klijavosti žira hrasta crnike (Quercus ilex L.). Š.L. 11-12, s.505 pdf
35Damir Drvodelić, Milan Oršanić, Ela Španjol, Marko Vuković, Tomislav Jemrić, 2024: Morfološke osobine plodova i sjemena i trajanje učinka skarifikacije sjemena sumpornom kiselinom na neke vrste iz roda Crataegus Tourn. ex L.. Š.L. 3-4, s.131 pdf
36Damir Drvodelić, 2024: Drača (Paliurus spina-christi Mill.) – neugledna, no vrlo korisna biljk. Š.L. 3-4, s.181 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

thanks to:
HŠ&HŠD&BM