HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12558
ime G., Željko
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (12557 /12558)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1994.ŠF Zagreb
trenutno, od Šumarski fakultet ZagrebZavod za izmjeru i uređivanje šuma, asistent
dodatne listeautori u bazama HŠD


1Renata Pemar, Vladimir Kušan, Željko Galić, 2000: Relationship between diameter increment and damage status of pedunculate oak (Quercus robur L.). GŠP vol. 37 s. 241
2Nikola Lukić, Željko Galić, Mario Božić, 2001: Dendrokronologija obične jele. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 561
3Nikola Lukić, Željko Galić, Mario Božić, 2003: Rast i prirast obične bukve. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 449
4Nikola Lukić, Željko Galić, 2003: Prilog poznavanju dendrokronologije obične bukve. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 524
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

thanks to:
HŠ&HŠD&BM