HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12562
ime K., Krešimir
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (12561 /12562)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirala1995.ŠF Zagreb
trenutno, od Šumarski fakultet ZagrebZavod za zaštitu šuma i lovstvo, asistent

član HŠD ogranak
Koprivnica

2004

Šumarski fakultet

diplomirani inženjer šumarstva
1Grubešić, M., Krapinec, K., 1998: Naseljavanje europskog dabra (Castor fiber L.) u Posavinu. Š.L. 11-12, s.515 pdf
2Krapinec, K., Vukelić, J., Grubešić, M., 2000: Prilog poznavanju brštenja širokolisne zelenike (Phyllirea latifolia L.) divljih preživača na otoku Rabu. Š.L. 5-6, s.285 pdf
3Marijan Grubešić, Krešimir Krapinec, 2001: Jelove šume kao lovište i stanište životinjskih vrsta. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 637
4Krapinec, K., 2001: Značaj i uloga biljnih vrsta svjetlih pruga u području eumediterana kao prehrambenog potencijala za uzgoj krupne divljači. Š.L. 11-12, s.599 pdf
5Krešimir Krapinec, 2002: The results of Mouflon (Ovis ammon musimon Pal.) and Axis deer (Axis axis Erx.) interaction with cultivated grasslands and the Jerusalem artichoke (Heliunthus tuberosus L.) plantation in the Kalifront hunting ground on the island of Rab. GŠP vol. 39 s. 1
6Krešimir Krapinec, 2002: Plant preference by Mouflon (Ovis ammon musimon Pal.) and Axis deer (Axis axis Erx.) in the forest community of Holm oak and Manna ash (Fraxino orni-quercetum ilicis H-ić/1956/1958). GŠP vol. 39 s. 67
7Marijan Grubešić, Krešimir Krapinec, 2003: Značenje bukovih šuma za faunu i lovno gospodarenje. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 599
8Marijan Grubešić, Krešimir Krapinec, 2005: Divljač poplavnih šuma. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 333
9Pavle Vratarić, Marijan Grubešić, Krešimir Krapinec, Darko Getz, 2005: Lovno gospodarenje u poplavnim šumama. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 352
10Josip Margaletić, Marijan Grubešić, Krešimir Krapinec, Karlo Kauzlarić, Silvija Krajter, 2006: Dinamika i struktura populacije sivoga puha (Glis glis L.) u šumama u Hrvatskoj u razdoblju od 2002 do 2004 godine. GŠP vol. P5 s. 377
11Marijan Grubešić, Krešimir Krapinec, Viktor Šegrt, 2006: Utvrđivanje optimalnoga broja krupne divljači u otvorenom i ograđenom lovištu. GŠP vol. P5 s. 395
12Krešimir Krapinec, Marijan Grubešić, Viktor Šegrt, Boris Šabić, 2006: Usporedba trofejnih vrijednosti muflona (Ovis ammon musimon Pallas, 1811) s trima lokalitetima sredozemnoga dijela Hrvatske. GŠP vol. P5 s. 405
13Šegrt, Viktor, E. Menđušić, G. Horvatović, M. Grubešić, K. Krapinec, 2006: Ozljeda ptica grabljivica – podaci za 2005. godinu. Š.L. 7-8, s.353 pdf
14Krapinec, K., M. Grubešić, V. Šegrt, K. Maričić, 2006: Trofejni parametri muflona (Ovis ammon musimon Pallas, 1811) u državnom lovištu VIII/6 “Kalifront”. Š.L. 11-12, s.523 pdf
15Degmečić, D., K. Krapinec, T. Florijančić, 2009: Čimbenici koji utječu na spol teladi jelena običnog (Cervus elaphus L.): verifikacija dosadašnjih spoznaja. Š.L. 5-6, s.279 pdf
16Tomljanović,K., M. Grubešić, K. Krapinec, 2010: Testiranje primjenjivosti digitalnih senzornih kamera za praćenje divljači i ostalih životinjskih vrsta. Š.L. 5-6, s.287 pdf
17Degmečić, D., T. Florijančić, K. Krapinec, D. Domić, 2010: Rogovlje srnjaka kao smjernica gospodarenja lokalnom populacijom. Š.L. 7-8, s.335 pdf
18Pejnović,D., K.Krapinec, M.Slamar, 2010: Lovci u Hrvatskoj kao socijalno-geografska skupina i njihove demosocijalne karakteristike. Š.L. 9-10, s.461 pdf
19Marijan Grubešić, Krešimir Krapinec, 2011: Divljač i lovstvo u primorskim šumama. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 599
20Krapinec, K., D. Konjević, I. Brezovac, L. Manojlović, K. Severin, V. Njemirovskij, M. Grubešić, K. Tomljanović, 2011: Odnos morfoloških osobitosti veprovih kljova i pouzdanost metoda za procjenu dobi. Š.L. 1-2, s.7 pdf
21Krapinec, Krešimir, 2011: Dario Majnarić. Š.L. 11-12, s.612 PDF
22Krapinec, Krešimir, 2011: Mr. Domagoj Križaj: Kako uštedjeti na troškovima šteta od divljači?. Š.L. 11-12, s.618 PDF
23Albert OFNER, Marijan GRUBEŠIĆ, Krešimir KRAPINEC, Dean KONJEVIĆ, 2014: USPOREDBA TJELESNOG I TROFEJNOG RAZVOJA SRNE (Capreolus capreolus L.) U LOVIŠTIMA IV/9 "POKUPSKI BAZEN" I IV/22 "PETROVA GORA". Š.L. 7-8, s.363 pdf
24Krešimir Krapinec, Miroslav Nikolić, Miljenko Bujanić, Dean Konjević, 2019: Razmatranja u trofejistici: Učinak reza lubanje na stvarnu vrijednost trofeja srnjaka. Š.L. 5-6, s.203 pdf
25Vlado Jumić, Tihomir Florijančić, Tomica Marić, Siniša Ozimec, Krešimir Krapinec, 2021: Mogu li elementi ocjene trofeja poslužiti kao populacijski indeksi u cervida?:Primjer na jelenu običnom iz brdskog područja Panonske nizine. Š.L. 9-10, s.423 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

thanks to:
HŠ&HŠD&BM