HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12563
ime MEŠTROVIĆ, Augustin
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

rođen26. 10. 1963.Dobroša /BiH/
niže obr.1978.
srednje obr.1982.Prozor-Rama
apsolvirao1987.
diplomirao30. 9. 1987.Šumarski fakultete Univerziteta u Sarajevu
magistrirao11. 11. 1998.
doktorirao7. 5. 2004.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera12. 1978.ŠIPAD Janj Bugojnotehnolog projektant
1. 4. 1988.Bugojno - Šumskogospodarsko poduzećeDirekcija
1. 1993.Mostar - Ministarstvo HZHB, Ministarstvo Županijepročelnik, zamjenik ministra
7. 1997.Sarajevo - Federalno ministarstvopomoćnik ministra zamjenik ministra
5. 1999.Agronomski fakultet Sveučilišta u Mostaruasistent
4. 2001.Mostar - JP Šume Herceg-BosneDirekcija (uređivanje, zaštita šuma)
9. 2004.UŠP Gospićtaksator, rukovoditelj Odjela za uređivanje šuma, stručni suradnik za ekologiju
trenutno, od2. 2020.HŠ Zagreb, Direkcijass za razvoj Rođen je 26. listopada 1963. godine u Dobroši, općina Rama-Prozor u Bosni i Hercegovini. Osnovnu školu je svršio 1978. a Opću gimnaziju 1982. godine u Rami-Prozor. Na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu diplomirao je 30. rujna 1987. godine.
 Od prosinca 1987. godine radi u tvornici namještaja "Šipad Janj" Bugojno kao tehnolog projektant, a od 1. travnja 1988. godine u Direkciji Šumskogospodarskog poduzeća "Koprivnica" Bugojno na više stručnih radnih mjesta. Od početka 1993. radi kao pročelnik pododjela za šumarstvo u Ministarstvu gospodarstva Hrvatske zajednice Herceg-Bosne u Mostaru i Širokom Brijegu.
 Od konca 1993. godine obavlja dužnost pomoćnika ministra, a od sredine 1995. godine dužnost Zamjenika ministra za šumarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hrvatske Republike Herceg-Bosne u Mostaru. Od početka 1997. godine radi na stručnim poslovima za šumarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske Županije u Mostaru.
 Od srpnja 1997. godine obavlja dužnost pomoćnika ministra za šumarstvo, a od lipnja 2000. godine dužnost zamjenika ministra u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Sarajevu.
 Od travnja 2001. godine do svibnja 2003. godine radi kao rukovoditelj Jedinice za uređivanje, planiranje i projektiranje u šumarstvu, a od svibnja 2003. godine do rujna 2004. godine kao stručni suradnik za zaštitu šuma u Direkciji Javnog poduzeća "Šume Herceg-Bosne" u Mostaru.
 Poslijediplomski znanstveni studij iz Uređivanja šuma završio je 11. studenoga 1998. godine obranivši magistarski rad naslova: "Uspijevanje munike (Pinus heldreichii Christ) u Hercegovini".
 U svibnju 1999. godine odlukom Senata Sveučilišta u Mostaru potvrđen mu je izbor u zvanje asistenta za predmete "Fiziologija bilja" i "Hranidba bilja" na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Na Agronomskom fakultetu sveučilišta u Mostaru kao asistent radi do ožujka 2003. godine.
 Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 07. svibnja 2004. godine obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom "Pokazatelji proizvodnosti šuma munike (Pinus heldreichii Christ) na planini Čvrsnici u Hercegovini".
 Od rujna 2004. godine do travnja 2005. godine u "Hrvatskim šumama" d.o.o. Zagreb radi kao samostalni taksator u Odjelu za uređivanje šuma Uprave šuma Podružnice Gospić. Od svibnja 2005. godine radi kao rukovoditelj odjela za uređivanje šuma UŠP Gospić, a od listopada 2010. do 23. svibnja 2013. godine kao savjetnik u Uredu voditelja UŠP Gospić, a od 24. svibnja 2013. godine radi kao stručni suradnik za ekologiju i zaštitu šuma u odjelu za uređivanje šuma UŠP Gospić. Od veljače 2020. godine radi u Direkciji HŠ d.o.o. Zagreb kao stručni suradnik za razvoj Sektora za šumarstvo, Službe za proizvodnju i razvoj.
 Do sada je objavio 39 znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih znanstveno-stručnih projekata i brojnim domaćim i međunarodnim znanstveno-stručnim skupovima.
 Oženjen je i otac troje djece, a od rujna 2004. godine živi u Zadru.
 Augustin Meštrović

1Meštrović, A., 1994.: Način i mogućnosti poboljšanja šuma i šumarstva u HZ H-B, Zbornik radova Savjetovanja, Međugorje.
2Meštrović, A., 1994.: Značaj šumarstva u zaštiti prirode i okoliša, Zbornik radova Savjetovanja, Mostar.
3Meštrović, A., 1995.: Potencijali i perspektive šumskih resursa u HZ H-B, Zbornik radova Savjetovanja, Neum.
4Meštrović, A., 1996.: Ustroj šumarstva i drvne industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zbornik radova godišnje Skupštine HŠD HZ H-B, Mostar.
5Meštrović, A., 1996: Stajalište Hrvatskog šumarskog društva Hrvatske Republike Herceg Bosne glede ustroja šumarstva i drvne industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Š.L. 3-4, s.215 PDF
67. Meštrović, A., 1997.: Za jedinstvene šume "Herceg - Bosne", Hrvatske šume, br. 3/4., str.31., Zagreb.
7Meštrović, A., 1997.: Značaj Zakona o šumama i drugih propisa u oblasti šumarstva, Zbornik radova godišnje skupštine HŠD HZ H-B, Mostar.
8Meštrović, A., 1997: Iz Hrvatskoga šumarskog društva Herceg bosne - Priopćenje. Š.L. 5-6, s.337 PDF
9Augustin Meštrović, 1998: The growth of bosnian pine (Pinus heldreichii Christ) in Herzegovina. GŠP vol. 35 s. 191
10Meštrović, A., 1998.: Važeći propisi iz oblasti lovstva u Herceg - Bosni, Hoop, br. 1., str. 12 - 14., Široki Brijeg.
11Meštrović, A., 1998.: Hrvatsko šumarstvo u Bosni i Hercegovini, Hrvatske šume, br. 21/22., str. 46., Zagreb.
12Meštrović, A., 1998.: Tri šume Bosne i Hercegovine, Hrvatske šume, br. 16., str. 18 - 20., Zagreb.
13Meštrović, A., 1999.: Šumarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Zbornik radova savjetovanja šumarstva u Bugojnu, FMPVŠ, str. 13-24., Sarajevo.
14Meštrović, A., 1999.: Očuvajmo i zaštitimo naše šume, Hoop, br. 3., str. 34 - 36., Široki Brijeg.
15Meštrović, A., 1999.: Lovstvo i šumarstvo, Hoop, br. 4., str. 13 - 15., Široki Brijeg.
16Meštrović, A., 1999.: Zaštita šuma i očuvanje ekosustava, Hoop, br. 6., str. 32 - 34., Široki Brijeg.
17Meštrović, A., 1999: Uspijevanje Munike Pinus heldreichii Christ u Hercegovini. Š.L. 9-10, s.431 pdf
1823. Meštrović, A., 2000.: Poduzimanje mjera za zaštitu šuma, Hoop, br. 11., str. 38 - 39., Široki Brijeg.
19Meštrović, A., 2000.: Društveni i ekonomski aspekti prelaska poljoprivrednog u šumsko zemljište i obrnuto, Zbornik radova seminara u Cazinu, FMPVŠ, str. 17-30., Sarajevo.
20Meštrović, A., 2000.: Erozija i antierozijski učinci vegetacijskog pokrova, Znanstveni glasnik Sveučilišta u Mostaru, broj 8., str.45-55., Mostar.
21Meštrović, A., 2000.: Društveni i ekonomski aspekti prelaska poljoprivrednog u šumsko zemljište, Znanstveni glasnik Sveučilišta u Mostaru, broj 9., str.137-146., Mostar.
22Meštrović, A., 2000.: Erozija i antierozijski učinci vegetacijskog pokrova, Zbornik radova savjetovanja zaštita od voda i održivi razvoj u Neumu, Javna poduzeća slivova rijeke Save i slivova Jadranskog mora, str. 181-200., Sarajevo/Mostar.
23Meštrović, A., 2000.: Uspjesi lovačkog Saveza HZ H-B - Kako je mali Savez postao partner velikima, Hoop, br. 11., str. 10 - 11., Široki Brijeg.
24Meštrović, A., 2000.: Očuvanje ornitofaune u močvari Hutovo blato, Zbornik sažetaka međunarodnog simpozija: Sadašnjost i budućnost močvare Hutovo blato u Čapljini, European Commision Leife Third Countries Program LIFETCIY 1999/BIH/035 i Ministarstvo graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegovačko- neretvanske županije, str. 24-25, Mostar.
25Meštrović, A., 2001.: Utjecaji izgradnje hidroakumulacija na poljoprivredu i šumarstvo, Znanstveni glasnik Sveučilišta u Mostaru, broj 10., str. 139-156., Mostar.
26Meštrović, A., 2001.: Politiziranje oko Zakona o šumama, Hoop, br. 19., str. 40 - 42., Široki Brijeg.
27Meštrović, A., 2002.: Požari, Studija: Sustavni razvoj obale i morskih resursa Bosne i Hercegovine, Unesco-Ministarstvo graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanske županije-Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru i Općina Neum, str. 58-61., Mostar.
28Meštrović, A., 2002.: Munika (Pinus heldreichii Christ) u Hercegovini, Hoop, br. 25., str. 36 - 38., Široki Brijeg.
29Meštrović, A., 2002.: Vegetacija u parku prirode Hutovo Blato, Zbornik radova završnog simpozija projekta LIFETCY 1999/BIH/035, Ministarstvo graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanske županije, str.29-37., Mostar.
30Meštrović, A., 2003.: Protuerozijski i hidrološki utjecaj šuma na kršu, Zbornik radova znanstveno-stručnog simpozija s međunarodnim sudjelovanjem: Voda u kršu slivova Cetine, Neretve i Trebišnice u Neumu, Sveučilište u Mostaru, str. 659-674., Mostar.
31Meštrović, A., 2003.: Certifikacija gospodarenja šumama, Hoop, br. 31., str. ., Široki Brijeg.
32Meštrović, A., 2003.: Šumarstvo i lovstvo nerazdvojno su povezani, Hoop, br. 32., str. 16 -18., Široki Brijeg.
33Meštrović, A., 2004.: Šumarstvo i lovstvo nerazdvojno su povezani, Hoop, br. 33., str. 34 - 36., Široki Brijeg.
34Meštrović, A., 2004.: Šumari su oduvijek u zaštiti prirode, Hoop, Široki Brijeg.
35Meštrović, A., 2004.: Aktualni zadaci i vizija promjena koje se nameću drugačijim zadaćama gospodarenja šumama u Federaciji Bosne i Hercegovine, Znanstveni glasnik Sveučilišta u Mostaru, broj 14., str.11-24., Mostar.
36Meštrović, A., 2005.: Aktualni zadaci i vizija promjena koje se nameću drugačijim zadaćama gospodarenja šumama u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zbornik radova IUFRO kongresa Opatija od 27. rujna - 1. listopada 1999.,Mehanizacija šumarstva 2001-2004., posebno izdanje časopisa Nova mehanizacija šumarstva, godište 26 (2005), broj 1., str. 229 – 235., Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
37Meštrović, A., 2007: Taksacijski elementi kao pokazatelji proizvodnosti šuma munike (Pinus Heldreichii Christ) na planini Čvrsnici. Š.L. 3-4, s.107 pdf
38Meštrović, Augustin, 2007: Prirodno širenje munike (Pinus heldreichii Christ) i formiranje pionirskih sastojina na planini Čvrsnici u Hercegovini. Š.L. 9-10, s.435 pdf
39Meštrović, Augustin, 2008: Općekorisne funkcije šuma munike (Pinus heldreichii Christ) na planini Čvrsnici u Hercegovini. Š.L. 1-2, s.11 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

thanks to:
HŠ&HŠD&BM