HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12569
ime I., Mladen
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (9485 /12569)   IZMJENE         ISPISlokacija

magistrirao DA
doktorirao DA
trenutno, od Šumarski institut Jastrebarsko

član HŠD ogranak
Karlovac

23.12.2005

Hrvatski šumarski institut

dr. sc., diplomirani inženjer šumarstva 

1Davorin Kajba, Joso Gračan, Mladen Ivanković, 2005: Očuvanje genetskih izvora vrsta poplavnih šuma. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 225
2Joso Gračan, Sanja Perić, Mladen Ivanković, Hrvoje Marjanović, 2005: Biološka sanacija erozije na području Like i Istre. Š.L. 13, s.* pdf
3Davorin Kajba, Joso Gračan, Mladen Ivanković, Saša Bogdan, Marija Gradečki-Poštenjak, Tibor Littvay, Ida Katičić, 2006: Očuvanje genofonda šumskih vrsta drveća u Hrvatskoj. GŠP vol. P5 s. 235
4Ivanković, M., 2007: Mogućnost introgresije gena kavkaske jele (Abies nordmaniana /Steven/ Spach) u šume obične jele (Abies alba Mill.) Macelja i Trakošćana. Š.L. 11-12, s.529 pdf
5Ivanković, Mladen, 2008: Dr. sc. Joso Gračan. Š.L. 3-4, s.193 PDF
6Ivanković, M., S. Bogdan, G. Božič, 2008: Varijabilnost visinskog rasta obične bukve (Fagus sylvatica L.) u testovima provenijencija u Hrvatskoj i Sloveniji. Š.L. 11-12, s.529 pdf
7Davorin Kajba, Joso Gračan, Saša Bogdan, Mladen Ivanković, 2011: Dostignuća na oplemenjivanju vrsta drveća sredozemnih šuma. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 339
8Saša Bogdan, Davorin Kajba, Mladen Ivanković, Joso Gračan, 2011: Očuvanje genetske raznolikosti crnoga bora (Pinus nigra Arnold). Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 352
9Joso Gračan, Slavko Matić, Mladen Ivanković, Milan Oršanić, 2011: Sjemenska područja, zone i jedinice u hrvatskom Sredozemlju. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 359
10Ivanković,M., M. Popović, I. Katičić, G. von Wuehlisch, S. Bogdan, 2011: Kvantitativna genetska varijabilnost provenijencija obične bukve (Fagus sylvatica l.) iz jugoistočne Europe. Š.L. 13, s.* pdf
11Ivanković,M., M. Popović, S. Bogdan, 2011: Varijabilnost morfometrijskih svojstava žireva i visina sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz sjemenskih sastojina u Hrvatskoj. Š.L. 13, s.* pdf
12Gregor BOŽIČ, Mladen IVANKOVIĆ, Lado KUTNAR, 2013: GENETSKA STRUKTURA SJEMENSKIH SASTOJINA OBIČNE BUKVE (Fagus sylvatica L.) S RAZLIČITIH ŠUMSKIH STANIŠTA NA GORJANCIMA/ŽUMBERKU UTVRĐENA METODOM IZOENZIMA. Š.L. 1-2, s.25 pdf
13Maja Popović, Mladen Ivanković, Saša Bogdan, 2014: VARIJABILNOST VISINSKOG RASTA I PREŽIVLJENJA POTOMSTAVA IZ SJEMENSKIH SASTOJINA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) U POKUSNOM NASADU "JASTREBARSKI LUGOVI" – PRVI REZULTATI. Š.L. 3-4, s.155 pdf
14Mladen Ivanković, 2017: Dr. sc. JOSO GRAČAN, ZNANSTVENI SAVJETNIK U TRAJNOM ZVANJU (1937. – 2017.). Š.L. 11-12, s.625 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

thanks to:
HŠ&HŠD&BM