HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12569
ime I., Mladen
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (9485 /12569)   IZMJENE         ISPISlokacija

magistrirao DA
doktorirao DA
trenutno, od Šumarski institut Jastrebarsko
dodatne listeautori u bazama HŠD

član HŠD ogranak
Karlovac

23.12.2005

Hrvatski šumarski institut

dr. sc., diplomirani inženjer šumarstva

 

1Davorin Kajba, Joso Gračan, Mladen Ivanković, 2005: Očuvanje genetskih izvora vrsta poplavnih šuma. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 225
2Joso Gračan, Sanja Perić, Mladen Ivanković, Hrvoje Marjanović, 2005: Biološka sanacija erozije na području Like i Istre. Š.L. 13, s.* pdf
3Davorin Kajba, Joso Gračan, Mladen Ivanković, Saša Bogdan, Marija Gradečki-Poštenjak, Tibor Littvay, Ida Katičić, 2006: Očuvanje genofonda šumskih vrsta drveća u Hrvatskoj. GŠP vol. P5 s. 235
4Ivanković, M., 2007: Mogućnost introgresije gena kavkaske jele (Abies nordmaniana /Steven/ Spach) u šume obične jele (Abies alba Mill.) Macelja i Trakošćana. Š.L. 11-12, s.529 pdf
5Ivanković, Mladen, 2008: Dr. sc. Joso Gračan. Š.L. 3-4, s.193 PDF
6Ivanković, M., S. Bogdan, G. Božič, 2008: Varijabilnost visinskog rasta obične bukve (Fagus sylvatica L.) u testovima provenijencija u Hrvatskoj i Sloveniji. Š.L. 11-12, s.529 pdf
7Davorin Kajba, Joso Gračan, Saša Bogdan, Mladen Ivanković, 2011: Dostignuća na oplemenjivanju vrsta drveća sredozemnih šuma. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 339
8Saša Bogdan, Davorin Kajba, Mladen Ivanković, Joso Gračan, 2011: Očuvanje genetske raznolikosti crnoga bora (Pinus nigra Arnold). Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 352
9Joso Gračan, Slavko Matić, Mladen Ivanković, Milan Oršanić, 2011: Sjemenska područja, zone i jedinice u hrvatskom Sredozemlju. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 359
10Ivanković,M., M. Popović, I. Katičić, G. von Wuehlisch, S. Bogdan, 2011: Kvantitativna genetska varijabilnost provenijencija obične bukve (Fagus sylvatica l.) iz jugoistočne Europe. Š.L. 13, s.* pdf
11Ivanković,M., M. Popović, S. Bogdan, 2011: Varijabilnost morfometrijskih svojstava žireva i visina sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz sjemenskih sastojina u Hrvatskoj. Š.L. 13, s.* pdf
12Gregor BOŽIČ, Mladen IVANKOVIĆ, Lado KUTNAR, 2013: GENETSKA STRUKTURA SJEMENSKIH SASTOJINA OBIČNE BUKVE (Fagus sylvatica L.) S RAZLIČITIH ŠUMSKIH STANIŠTA NA GORJANCIMA/ŽUMBERKU UTVRĐENA METODOM IZOENZIMA. Š.L. 1-2, s.25 pdf
13Maja Popović, Mladen Ivanković, Saša Bogdan, 2014: VARIJABILNOST VISINSKOG RASTA I PREŽIVLJENJA POTOMSTAVA IZ SJEMENSKIH SASTOJINA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) U POKUSNOM NASADU "JASTREBARSKI LUGOVI" – PRVI REZULTATI. Š.L. 3-4, s.155 pdf
14Mladen Ivanković, 2017: Dr. sc. JOSO GRAČAN, ZNANSTVENI SAVJETNIK U TRAJNOM ZVANJU (1937. – 2017.). Š.L. 11-12, s.625 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

thanks to:
HŠ&HŠD&BM