HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12573
ime P., Goran
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (10891 /12573)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1991.Karlovac
apsolvirao1996.ŠF Zagreb
diplomirao1997.ŠF Zagreb
trenutno, od5. 2004.Šumarija Koškaupravitelj

član HŠD ogranak
Našice

2002

Šumarija Koška

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Ivana i Anđe rođ. Lelas. Osnovnu školu završio u Đakovu, a srednju šumarsku školu u Vinkovcima 1987.-1989., odnosno u Karlovac 1989.-1991. godine.
Šumarski Fakultet u Zagrebu upisuje 1991. godine, te diplomira 1997. god. Diplomski rad na lovstvu, tema Analiza izmjre trofeja divlje svinje u lovištu Breznica.
 Pripravnički staž odrađuje u šumariji Đakovo, a od 2000. god. dobiva stalno zaposlenje u UŠP Našice, šumarija Koška kao revirnik. Od 5. mjeseca 2004. godine imenovan za upravitelja iste šumarije u kojoj radi i danas.
 Živi u Đakovu.

thanks to:
HŠ&HŠD&BM