HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12611
ime V., Dinko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (ŠF2005b/12611)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirao2005.Šumarski fakultet Zagrebdipl. ing. šumarstva

član HŠD ogranak
Bjelovar

20.6.2006

Vanjski član

diplomirani inženjer šumarstva
1Zečić, Ž., I. Stankić, D. Vusić, A. Bosner, D. Jakšić, 2009: Iskorištenje obujma i vrijednost drvnih sortimenta posušenih stabala jele obične (Abies alba Mill.). Š.L. 1-2, s.27 pdf
2Zečić,Ž., D. Vusić, M. Prka, S. Klepac, 2010: Utjecaj nagiba traktorskog puta na proizvodnost traktora Timberjack 240C pri privlačenju drvnih sortimenata u prebornim šumama. Š.L. 3-4, s.103 pdf
3Lovrić, M., S. Krajter, M. Landekić, Ž. Zečić, N. Lovrić, D. Vusić, I. Martinić, M. Šporčić, 2011: Razvoj i posljedice EU zakonodavstva vezanog za nezakonite sječe. Š.L. 11-12, s.595 pdf
4Igor STANKIĆ, Jurij MARENČE, Dinko VUSIĆ, Željko ZEČIĆ, Zlatko BENKOVIĆ, 2014: STRUKTURA NADZEMNE DRVNE BIOMASE OBIČNE BUKVE U RAZLIČITIM SASTOJINSKIM UVJETIMA. Š.L. 9-10, s.439 pdf
5Željko ZEČIĆ, Željko TOMAŠIĆ, Tomislav TOPALOVIĆ, Dinko VUSIĆ, 2015: PRODUKCIJA BIOMASE AMORFE U GOSPODARSKOJ JEDINICI „SLAVIR“. Š.L. 9-10, s.419 pdf
6Željko Zečić, Andreja Đuka, Dinko Vusić, Branko Ursić, Davor Benić, 2022: Struktura nadzemne biomase divlje trešnje (Prunus avium L.) u nizinskim šumama Hrvatske. Š.L. 1-2, s.31 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ZEČIĆ, Željko: Dr. sc. DINKO VUSIĆ, ŠL 1-2/2014, s.77 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM