HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12620
ime S., Krunoslav
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (11339 /12620)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1996.Slatina
srednje obr.2000.Karlovac
apsolvirao2005.ŠF Zagreb
diplomirao25. 5. 2006.ŠF Zagreb
karijera21. 8. 2006.UŠP Našicepripravnik
1. 9. 2007.OsijekAgencija za privremeno zapošljavanje
trenutno, od1. 12. 2007.ŠF Zagrebasistent - znanstveni novak Sin Ivana i Marice rođ. Fabijanac. Hrvat. Osnovnu školu završio je u Slatini 1996. g. a srednju Šumarsku i drvodjeljsku školu u Karlovcu 2000. g.
 Na Šumarski fakultet sveučilišta u Zagrebu upisao se 2001. g. gdje je i diplomirao 25.05.2006. g. na šumarskom odsjeku pri zavodu za ekologiju i uzgajanje šuma. Tema diplomskog rada bila je „Utjecaj metoda prorjede na strukturne značajke sastojine hrasta kitnjaka i običnog graba“.
Po završetku studija 2006. g. dobiva rektorovu nagradu za studentski rad pod naslovom: „Usporedna analiza metoda prorjede na primjeru sastojine hrasta kitnjaka i običnog graba“.
 Radni odnos na određeno vrijeme u svojstvu pripravnika dipl. ing. šumarstva zasnovao je 21.08.2006. g. kojega je uspješno završio 20.08.2007. Pripravnički radni staž odradio je u "Hrvatskim šumama" d.o.o. gdje je bio raspoređen na poslove i radne zadatke u stručnim službama UŠP Našice te šumarijama Voćin, Slatinski Drenovac i Orahovica.

Od 01.09.2007. g. do 18.10.2007. g. zaposlen je u "Agenciji za povremeni posao" d.o.o. Osijek te obavlja radove izmjere šuma na području šumarije Voćin.

Od 01.12.2007. g. zaposlen je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u svojstvu asistenta - znanstvenog novaka na Zavodu za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku.

1Krstonošić, D., K. Sever, I. Alešković, 2010: Šumsko drveće i grmlje Hrvatske. Š.L. 7-8, s.415 PDF
2Škvorc,Ž., K.Sever, J.Franjić, D.Krstonošić, M.Poljak, 2012: Intenzitet fotosinteze i vegetativni rast hrasta lužnjaka (Quercus roburL.) u pokusnom nasadu. Š.L. 1-2, s.7 pdf
3Jozo FRANJIĆ, Željko ŠKVORC, Daniel KRSTONOŠIĆ, Krunoslav SEVER, Ivana ALEŠKOVIĆ, 2012: VEGETACIJSKE ZNAČAJKE PRIMORSKIH BUKOVIH ŠUMA (Seslerio autumnali-Fagetum M. Wraber ex Borhidi 1963) I PRETPLANINSKIHBUKOVIH ŠUMA (Ranunculo platanifoliae-Fagetum Marinček et al. 1993) NA PODRUČJU PARKA PRIRODE UČKA. Š.L. 11-12, s.559 pdf
4Krunoslav Sever, 2016: ISTRAŽIVANJE FENOTIPSKE PLASTIČNOSTI HRASTA LUŽNJAKA U SVIJETLU BUDUĆIH KLIMATSKIH PROMJENA. Š.L. 3-4, s.166 PDF
5Krunoslav SEVER, Matija HRUST, Željko ŠKVORC, Saša BOGDAN, Ivan SELETKOVIĆ, Nenad POTOČIĆ, Jozo FRANJIĆ, 2016: POUZDANOST PROCJENE STANJA ISHRANE HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) S DUŠIKOM POMOĆU PRIJENOSNOG KLOROFILMETRA CCM-200. Š.L. 9-10, s.465 pdf
6Krunoslav SEVER, Saša BOGDAN, Jozo FRANJIĆ, Željko ŠKVORC, 2018: NEDESTRUKTIVNA PROCJENA KONCENTRACIJE FOTOSINTETSKIH PIGMENATA U LIŠĆU HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.). Š.L. 5-6, s.247 pdf
7Krunoslav Sever, Dimitrije Damir Sviličić, Tomislav Karažija, Boris Lazarević, Željko Škvorc, 2021: Fotosintetski odgovor bukovih klijanaca na suboptimalnu ishranjenost s mineralnim hranivima. Š.L. 5-6, s.225 pdf
8Krunoslav Sever, 2021: Znanstveni projekt PhenoInter – projektna ideja i očekivani rezultati. Š.L. 5-6, s.291 PDF
9Željko Škvorc, Lucija Lisica, Vanja Zorić, Marko Bačurin, Krunoslav Sever, 2021: Funkcionalna diferencijacija provenijencija hrasta crnike na istočnoj obali Jadranskoga mora. Š.L. 9-10, s.415 pdf
10Krunoslav Sever, Davor Poljaković, Tomislav Karažija, Boris Lazarević, Antonia Vukmirović, Mario Šango, Željko Škvorc, 2022: Rast sadnica obične bukve (Fagus sylvatica L.) pod utjecajem suboptimalne ishrane s mineralnim hranivima. Š.L. 5-6, s.175 pdf
11Krunoslav Sever, Antonia Vukmirović, Luka Hodak, Saša Bogdan, Ida Katičić Bogdan, Daniel Krstonošić, Tomislav Karažija, Jozo Franjić, Željko Škvorc , 2022: Funkcionalna prilagodba prirodnog pomlatka hrasta kitnjaka i obične bukve na različite stanišne prilike. Š.L. 7-8, s.293 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ŠKVORC, Željko: Dr. sc. KRUNOSLAV SEVER, ŠL 3-4/2014, s.222 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM