HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12640
ime A., Alan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. drvne tehnologije
      mlađi asistent za predmet Kemija drva na Šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu

                                                                IZBOR      (HLDT /12640)   IZMJENE         ISPISlokacija
 Sin Ivana i Ane r. Nezić. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je direktor Finale Exportdrva, a majka umirovljenica. Osnovnu školu završio je u Pakracu 1989, a maturirao je u Matematičko-informatičkom centru (XV. gimnazija) u Zagrebu 1993. godine. Apsolvirao je 1997/98, a diplomirao 8.XII.1998. god. na Šum. fakultetu u Zagrebu, na DT odsjeku. Poslijediplomski studij usmjerenje Znanost o drvu, skupine predmeta Kemija drva, upisao je akademske god. 1998/99. Od 2001. godine član je Laboratorija za atestiranje ploča iverica pri Šum. fakultetu u Zagrebu. Od 1999. sudjeluje kao istraživač na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije R. Hrvatske Istraživanje sirovina procesa izrade, kakvoće i uporabe ploča. Član je HŠD-a i Hrv. mjeriteljskoga društva.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM