HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1266
ime K., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, lugar, čuvar šuma
     

                                                                IZBOR      (lugari /1266)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1982.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1983.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

 Sin Vinka i Ane rođ. Bezak. Osnovnu školu završio je u Loboru, a Šum. školu (IV. stupanj) u Karlovcu (1983). Od 1983. radi u šumarstvu. Sada je na mjestu lugara u Šumariji Zlatar, UŠP Zagreb.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM