HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1268
ime K., Damir
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1268)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1984.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1985.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

član HŠD ogranak
Našice

1993

Šumarija Koška

šumarski tehničar

 Sin Stjepana i Ljubice rođ. Suk – Kuzminski. Osnovnu školu polazio je u Koški, a srednju Šum. školu u Karlovcu (1985). God. 1985. zaposlio se u Šumariji Koška ŠG Našice. I sada radi kao pom. revirnika u Hrvatskim šumama, Šumarija Koška, UŠ podružnica Našice. Živi u Breznici Našičkoj.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM