HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12708
ime B., Dušan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. drvne industrije
      savjetnik za pilanarstvo


lokacija


 Sin Vinka i Ane r. Fitnić. Hrvat, katolik. Roditelji su mu bili poljoprivrednici. Osnovnu školu završio je u Čazmi. Srednju školu polazio je u Bjelovaru, a maturirao je na Srednjoj šum. školi u Karlovcu. Apsolvirao je 1956/57, a diplomirao 5.VII.1962. god. na Šum. fakultetu u Zagrebu, na DI odjelu. Nakon završetka fakulteta radio je u Exportdrvu Zagreb, a od 1964. zaposlen je u DIP-u Delnice, u pogonu Mrkopalj, kao upravitelj pogona (pilane i drvne stolarije). God. 1970. odlazi u Tübingen (Njemačka) u firmu “Wurster und Dietz” i radi kao savjetnik za pilanarstvo za istočne zemlje. Narušenog zdravlja vraća se u Hrvatsku i radi u Interpletu te odlazi u invalidsku mirovinu, a 1986. umire.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM