HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12724
ime B., Ružica
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. drvne tehnologije
      docentica za predmet Transport u drvnoj industriji na Šum. fakultetu u Zagrebu

                                                                IZBOR      (HLDT /12724)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Zagreb

2000

Šumarski fakultet

diplomirani inženjer drvne tehnologije Kći Vinka i Ruže r. Rajić. Hrvatica, katoličke vjere. Otac joj je bio poslovođa skladišta doradne pilane, a majka je kućanica. Osnovnu školu završila je u Tovarniku 1981. god., a matematičko-informatički smjer CUO-a “M. A. Reljković” u Vinkovcima 1985. Diplomirala je 23.XI.1989. na Šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu, na DT odjelu, s prosječnom ocjenom 4,71. Tijekom studija bila je demonstratorica za pet predmeta, a na četvrtoj godini studija dobila je studentsku Prvosvibanjsku nagradu za rad Ispitivanje jediničnih otpora rezanja pri piljenju kružnom pilom. Na DT odjelu Šum. fakulteta u Zagrebu studirala je poslijediplomski, smjer Tehnologija masivnog drva. Magistarski rad Neke tehnološke karakteristike pilanskih transportnih sredstava na stovarištu trupaca i skladištu piljenica obranila je 28.VII.1993. god. Na Šum. fakultetu u Zagrebu postigla je i doktorat znanosti 29.I.1998. god. obranivši disertaciju Prilog istraživanju utjecajnih parametara na bočnu stabilnost kružne pile. God. 1990. zaposlila se na Katedri za drvnoind. strojarstvo Šum. fakulteta Sveuč. u Zagrebu kao znanstvena novakinja, 1994. izabrana je za asistenticu za predmet Radni strojevi i uređaji u drvnoj industriji, a 1998. izabrana je u zvanje više asistentice za isti predmet. U jesen 1998. izabrana je u zvanje docentice za predmet Transport u drvnoj industriji. Sudjelovala je na više savjetovanja i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu, od kojih spominjemo savjetovanje Uključivanje znanosti u gospodarstveni sustav preradbe drva u Hrvatskoj (Novi Vinodolski, 1994); skup Ergonomija u medicini rada (Zagreb, 1994); skup Aktualni zadaci mehanizacije poljopriv- rede (Opatija 1995); IUFRO XX. World Congress (Tampere, Finska, 1995); Međunarodno savjetovanje u povodu 150. obljetnice HŠD-a Uporaba drva (Zagreb 1996); International Scientific Conference Forest - Wood - Environment 97 (Zvolen, Slovačka, 1997); 4th International Conference on Production Engineering CIM `97 (Opatija, 1997); 14th International Wood Machining seminar (Epinal, Francuska, 1999); Trieskove a bestrieskove obrabanie dreva (Tatry, Slovačka, 2000). Članica je HŠD-a i Hrvatskog mjeriteljskog društva.

1Lateral Movement of the Band Saw Blade and Machine’s Own Resistance Power in Relation to the Strain Force (sa V. Goglia), invited poster, IUFRO XX. World Congress, 6-12.8.1995, Tampere, Finska
2Neka obilježja transportnih sredstava na pilanskim stovarištima, Drvna industrija, 45(1994),1, 3-10.
3Prilog proučavanju kojih značajki premetanja drva na stovarištu trupaca - mjestu dodira šumarskih i drvoprerađivačkih transportnih tokova, Mehanizacija šumarstva, 19(1994), 1, 45-55.
4Energijske i troškovne osobitosti portalne dizalice na stovarištu trupaca, Drvna industrija, 45(1994), 2, 51-58.
5Utjecaj sile zatezanja lista tračne pile na jalovu snagu (sa V. Goglia), Drvna industrija 46, (1995), 1, 3-8.
6Hand transmitted vibrations caused by orbital hand sanding machines (sa V. Goglia i dr.), Archives, 46(1995), 1, 33-44.
7Measurement of the airborne noise and the noise at the operator’s position emitted by the ECOTRAC V-1033F forest tractor (sa V. Goglia i dr.), Archives, 46(1995), 1, 45-53.
8Istraživanje razine buke u okolini dvovretenih glodalica (sa V. Goglia), Drvna industrija 46(1995), 2, 69-74.
9Primjena Hammove približne metode određenja električne snage za pogonska istraživanja transportnih sustava (sa J. Malek), Drvna industrija 46, (1995), 1, 75-79.
10Utjecaj odnosa vlastite frekvencije i frekvencije pobude na buku kružnih pila (sa V. Goglia), Drvna industrija, 47(1996), 1, 11-17.
11Goglia, V., Beljo, R., 1996: Bočna stabilnost lista i snage vlastitih otpora tračne pile u ovisnosti o sili napinjanja lista. Š.L. 3-4, s.195 pdf
12Operator exposure to noise in woodworking plants (sa V. Goglia), Rad i sigurnost, 1(1997), 1, 1-11.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM