HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1273
ime K., Stevo
zvanje
zanimanje     
SSS, poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1273)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1966.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - IV. razred

 Šum. školu u Karlovcu završio je uz rad 1966. U šumarstvu se zaposlio 1954. god., a 1974. radio je u Šumariji Vel. Grđevac, ŠG. "Mojica Birta" Bjelovar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM