HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID12745
ime B., Ante
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
      prof. srednje stručne škole

                                                                IZBOR      (HLDT /12745)   IZMJENE         ISPIS



lokacija

srednje obr. Splitklasična gimnazija
apsolvirao1952.Poljoprivredno-šumarski fakultet u Zagrebu
diplomirao23. 5. 1953.Poljoprivredno-šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1. 10. 1954.Šumarska škola za krš Split
umirovljen Split

 Sin Vicka Bilandžića, zanimanjem poljodjelca. Osnovnu školu završio je u Sinju, a klasičnu gimnaziju u Splitu. Na studij šumarstva upisao se 1.X.1947. na Poljopr.- šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je 1951/52, a diplomirao 23.V.1953. na Šum. odjelu, tehnički smjer. Prema nepotpunim podacima, od 1.X.1954. bio je profesor na Šum. školi za krš u Splitu. Predavao je Tehničko crtanje, Geodeziju, Uređivanje bujica te Iskorištavanje šuma i Šumsko građevinarstvo. Napisao je 1959. skripta iz geodezije za Šum. školu za krš. Kao umirovljenik živi u Splitu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM