HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12756
ime B., Drago
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. drvne industrije
      viši stručni suradnik

                                                                IZBOR      (HLDT /12756)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1960.Zagreb
srednje obr.1965.Zagreb
diplomirao1970.ŠF DI
karijera1971.Goranprodukt Čabar
1972.DI Nehaj Senj
1973.Institut za drvo Zagreb
1975.DI Nehaj Senj
1982.Institut za drvo Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Petra i Stanke rođ. Tonšetić. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz činovničke obitelji. Osnovnu je školu završio 1960, a Geodetsku tehničku školu 1965, u Zagrebu. Diplomirao je 1970. na DI odjelu Šum. fakulteta u Zagrebu. Na istom fakultetu upisao je poslijediplomski studij s područja organizacije rada u drvnoj industriji i apsolvirao. God. 1971. zaposlio se kao drvni tehnolog u Goranproduktu Čabar, a 1972. prešao je u DI Nehaj Senj kao voditelj kontrole kvalitete. Od 1973. radi u Institutu za drvo - Zagreb, na mjestu višeg struč. suradnika, a 1975. vraća se u DI Nehaj Senj, kao direktor. Nakon pet godina (1980) prelazi na mjesto direktora Razvoja istog poduzeća, a 1982. vraća se u Institut za drvo - Zagreb u zvanju višeg stručnog suradnika. Nakon ukidanja Instituta prelazi u Tehnički centar za drvo - Zagreb, u kojemu je voditelj Odjela za marketing i design, kao privatni poduzetnik. Objavljivao je radove u časopisu “Drvna industrija” i u zbornicima.

1Drago Biondić, 2012: O PROJEKTU RAZVOJA MREŽE SLCG&BM. Š.L. 11-12, s.625 PDF
2Drago Biondić, 2016: PREDSTAVLJAJU LI HRVATSKI ŠUMSKI RESURSI UMJESTO BLAGODATI „PROKLEDSTVO RESURSA“. Š.L. 3-4, s.172 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM