HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12756
ime B., Drago
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. drvne industrije
      viši stručni suradnik


lokacija

niže obr.1960.Zagreb
srednje obr.1965.Zagreb
diplomirao1970.ŠF DI
karijera1971.Goranprodukt Čabar
1972.DI Nehaj Senj
1973.Institut za drvo Zagreb
1975.DI Nehaj Senj
1982.Institut za drvo Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Petra i Stanke rođ. Tonšetić. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz činovničke obitelji. Osnovnu je školu završio 1960, a Geodetsku tehničku školu 1965, u Zagrebu. Diplomirao je 1970. na DI odjelu Šum. fakulteta u Zagrebu. Na istom fakultetu upisao je poslijediplomski studij s područja organizacije rada u drvnoj industriji i apsolvirao. God. 1971. zaposlio se kao drvni tehnolog u Goranproduktu Čabar, a 1972. prešao je u DI Nehaj Senj kao voditelj kontrole kvalitete. Od 1973. radi u Institutu za drvo - Zagreb, na mjestu višeg struč. suradnika, a 1975. vraća se u DI Nehaj Senj, kao direktor. Nakon pet godina (1980) prelazi na mjesto direktora Razvoja istog poduzeća, a 1982. vraća se u Institut za drvo - Zagreb u zvanju višeg stručnog suradnika. Nakon ukidanja Instituta prelazi u Tehnički centar za drvo - Zagreb, u kojemu je voditelj Odjela za marketing i design, kao privatni poduzetnik. Objavljivao je radove u časopisu “Drvna industrija” i u zbornicima.

1Drago Biondić, 2012: O PROJEKTU RAZVOJA MREŽE SLCG&BM. Š.L. 11-12, s.625 PDF
2Drago Biondić, 2016: PREDSTAVLJAJU LI HRVATSKI ŠUMSKI RESURSI UMJESTO BLAGODATI „PROKLEDSTVO RESURSA“. Š.L. 3-4, s.172 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM