HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12759
ime B., Vladimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. drvne industrije
     

                                                                IZBOR      (HLDT /12759)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Apsolvirao je 1956/57, a diplomirao 3.II.1959. godine na Poljopr.-šum. fakultetu u Zagrebu, Šum. odjel, DI odsjek. U struci radio je 7 godina, a glavninu radnog vijeka proveo je izvan struke. Godine do odlaska u mirovinu uglavnom radio je u Centru za automatsku obradu podataka (CAOP) u Zagrebu. Umirovljeničke dane provodi u Zagrebu. Zaslužan je za prikupljanje podataka i tiskanje ovog Leksikona. Uspostavio je veze sa dipl. inženjerima svojeg i desetak bliskih naraštaja koji su studirali na Šum. fakultetu u Zagrebu. Kao suradnik pregledao je cijeli rukopis, dao primjedbe i dopunio podatke.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM