HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12776
ime B., Ivan
zvanje
zanimanje     
ing. drvne tehnologije
     

                                                                IZBOR      (HLDT /12776)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1948.Mačkovac
srednje obr.1952.Nova Gradiška
više obr.1965.Nova Gradiška
djelovao Nova Gradiška, Okučani, Nova Kapela
umirovljen1991.Nova Gradiška

 Sin Ilije i Eve r. Adžić. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz radničke obitelji. Osnovnu školu završio je u Mačkovcu 1948, a maturirao je 1952. u Industrijsko-stolarsko-tehn. školi u Novoj Gradiški. Diplomirao je 1965. VI. stupanj drvne tehn., finalni smjer, na Višoj tehničkoj školi za finalnu preradu drveta u Novoj Gradiški. Prvo radno mjesto u struci bilo mu je u DIK-u S. Sekulić Nova Gradiška, gdje je bio glavni tehnolog. Zatim, bio je tehn. voditelj Radinosti, direktor Tvornice namještaja u Novoj Gradiški, pa direktor Finalne industrije Okučani (FIO) i na kraju tehn. voditelj NIGMA - Proizvoda Nova Kapela. U mirovinu odlazi 1991. Kao stručni suradnik pri izradi tehnoloških projekata surađivao je s Institutom za drvo Zagreb i CDI Slavonski Brod. Sudjelovao je na savjetovanjima o tehn. organizaciji i površinskoj obradi drva. Za uspješan rad u struci dobio je Orden rada sa srebrnim vijencem. Živi u Novoj Gradiški.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM