HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12776
ime B., Ivan
zvanje
zanimanje     
ing. drvne tehnologije
     


lokacija

niže obr.1948.Mačkovac
srednje obr.1952.Nova Gradiška
više obr.1965.Nova Gradiška
djelovao Nova Gradiška, Okučani, Nova Kapela
umirovljen1991.Nova Gradiška

 Sin Ilije i Eve r. Adžić. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz radničke obitelji. Osnovnu školu završio je u Mačkovcu 1948, a maturirao je 1952. u Industrijsko-stolarsko-tehn. školi u Novoj Gradiški. Diplomirao je 1965. VI. stupanj drvne tehn., finalni smjer, na Višoj tehničkoj školi za finalnu preradu drveta u Novoj Gradiški. Prvo radno mjesto u struci bilo mu je u DIK-u S. Sekulić Nova Gradiška, gdje je bio glavni tehnolog. Zatim, bio je tehn. voditelj Radinosti, direktor Tvornice namještaja u Novoj Gradiški, pa direktor Finalne industrije Okučani (FIO) i na kraju tehn. voditelj NIGMA - Proizvoda Nova Kapela. U mirovinu odlazi 1991. Kao stručni suradnik pri izradi tehnoloških projekata surađivao je s Institutom za drvo Zagreb i CDI Slavonski Brod. Sudjelovao je na savjetovanjima o tehn. organizaciji i površinskoj obradi drva. Za uspješan rad u struci dobio je Orden rada sa srebrnim vijencem. Živi u Novoj Gradiški.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM