HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12780
ime B., Vladimir
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. drvne industrije
     

                                                                IZBOR      (HLDT /12780)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Stjepana i Ane r. Perkovac. Hrvat, katolik. Potječe iz obitelji poljoprivrednika. Osnovnu školu završio je u D. Meljanima 1950, a Srednju tehničku školu drvne struke završio je u Virovitici 1960. Apsolvirao je 1963/64, a diplomirao 31.V.1966. god. na Šum. fakultetu u Zagrebu, na DI odjelu. Na istom je fakultetu završio i poslijediplomski. Izradio je magistarski rad naslova Upravljanje tehnološkim procesom proizvodnje namještaja uz primjenu računala i obranio ga 10.I.1984. godine. Nakon diplomiranja zaposlio se 1967. u TVIN-u Virovitica. Odradivši pripravnički staž, na mjestu je direktora Pilane (1968), zatim radi kao tehnolog u Razvojnoj službi (1974), od 1976. direktor je Inženjeringa, a od 1979. direktor ERC-a. God. 1990. generalni je direktor TVIN-a, a od 1991. direktor je Croatia osiguranja. Istodobno je saborski zastupnik od 1990. Bio je predsjednik Gradskog vijeća Virovitice 1993-1997. Nosilac je Spomenice Domovinskog rata Hrvatski pleter. Od 1976. predsjednik je Hrv. šum. društva - Ogranka Virovitica.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM