HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1279
ime K., Ilija
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1279)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1982.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1983.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

 Šum. školu (IV. stupanj) završio je u Karlovcu 1983. god. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Ogulin, Šumarija Ogulin.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM