HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1286
ime K., Ivica
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar, PKV djelatnik
     


lokacija


 U šumarstvu zaposlio se 1965, a 1974. radio je u Šumariji Bjelovar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM