HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12860
ime B., Jurica
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing.
      izv. profesor kolegija Tehnologija masivnog drva


lokacija
 Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zagrebu, gdje je upisao Šum. fakultet i diplomirao 1970. godine. Od rujna 1971. zaposlen je u DIP-u Delnice, pilani Lučice, a od svibnja 1977. radi u razvojnoj službi DIP-a Delnice kao tehnolog za pilansku preradbu i sušenje drva. U listopadu 1977. god. počinje raditi na Šum. fakultetu kao asistent za predmet Tehnologija masivnog drva. Škol. god. 1973/74. upisao je poslijediplomski studij kolegija Tehnologija masivnog drva na Šum. fakultetu u Zagrebu, a 1978. izradio je magistarski rad Piljenje jelovih trupaca u cijelo i prizmiranjem. U srpnju 1980. izabran je za znanstvenog asistenta Šum. fakulteta u Zagrebu za predmet Tehnologija masivnog drva. U svibnju 1985. obranio je doktorsku disertaciju Istraživanje iskorištenja jelovih trupaca kod eksperimentalnog i simuliranog piljenja te prognoziranje kvalitete piljenica. U veljači 1986. izabran je za docenta na Šum. fakultetu u Zagrebu. Od travnja 1987. povjerena su mu predavanja predmeta Tehnologija masivnog drva. God. 1989. izabran je za izvanrednog profesora istog kolegija. Od svibnja 1987. član je radne grupe IUFRO, Division 5 “Milling and Machining”. Član je radne grupe za izradu hrvatskih normi. Boravio je 1981. dva mjeseca u Finskoj radi stručnog usavršavanja; godine 1982. sudionik je stručne ekskurzije na Cipar, 1983. sudionik vodstva stručne ekskurzije voditelja RODI Delnice u Norveškoj, a 1983. boravio je dva mjeseca kao stipendist u Institutu “Goethe” u Njemačkoj radi usavršavanja njemačkog jezika. Od studenog 1988. do studenog 1989. god. boravio je u SAD-u, na Mississippi State University, Forest Products Laboratory kao gostujući znanstvenik. Radio je na projektu snimanja i analiziranja trupaca radi postavljanja optimalnog rasporeda pila. Tijekom 1990. godine bio je stručni konzultant za izgradnju pilane u Norilsku, SSSR. U listopadu 1991. godine izabran je za predstojnika Katedre za tehnologiju drva, a u listopadu 1995. godine za predstojnika Zavoda za pilansku preradu drva. Od listopada 1996. godine zaposlen je u tvrtki Finvest Corp., Rijeka.

1Investicioni program za mehanizirano skladište trupaca u Lučicama, Ind. biro, Ljubljana, 1977, 69.
2Racionalna pilanska prerada niskokvalitetne oblovine. Prerada tanke oblovine bukve (prethodni izvještaj), Bilten ZIDI, 6(1977), 4, 20-38.
3Komparativna istraživanja volumnog iskorištenja trupaca kod simuliranog i eksperimentalnog piljenja, Bilten ZIDI, 7(1978), 5, 15-34.
4Utjecaj tehnologije piljenja na iskorištenje jelovih trupaca, Drvna industrija, 31(1980), 5-6, 120-136.
5Economical sawmill processing of lower grade round-wood sawing of small diameter beech logs, IUFRO Kongres, Division 5, Oxford, 1980, 231-235.
6Simuliranje kvalitete piljenica, Kolokvij iz pilanarstva. Bolje iskorištenje pilanske sirovine, Bilten ZIDI, 11(1982), 4, 1-16.
7Pilanska tehnologija i tehnologija finalnih proizvoda iz drva međusobne veze i utjecaji, Bilten ZIDI, 11(1982), 6, 21-28.
8Kvaliteta piljenja jelovine na jarmačama, Drvna industrija, 33(1982), 5-6, 129-134.
9Simulation der Qualitat von Schnittholz, Zbornik referatov Metody a modely systemoveho riadenia yrobnyc procesov v mechanickom spracovani dreva, Medzinarodne kolokvium, Zvolen, 1984, 220-235.
10Problematika organiziranja pilanske prerade za potrebe snabdijevanja tvornice masivnog namještaja u RODI “ČESMA”, ZIDI, Zagreb, 1985.
11Tehnološki projekt pilane. Za potrebe tvornice “Iskra” u Zelini, ZIDI, Zagreb, 1985.
12Album rasporeda pila rangiranih prema veličini kvantitativnog iskorištenja jelovih i smrekovih trupaca baziranih na simuliranom piljenju, Zagreb, 1985.
13Primjena laserskog razdvajanja u tehnologiji masivnog drva, Drvna industrija, 36(1985), 11-12.
14Laser i drvo, Bilten ZIDI, 14(1985), 1, 37-40.
15Prediction of lumber quality in the sawing of fir sawmill logs, IUFRO, 18 World Kongres, Division 5, Ljubljana, 1986, 381-393.
16Pilanska proizvodnja podržana računarom, studija za potrebe RODI Česma, ZIDI, Zagreb, 1987.
17Development concept of oak and beech saw technology in Yug., IUFRO Kongres, Div. 5, Sao Paolo, 1988, 5-6.
18Istraživanje povećanja kvalitete piljene građe, Drvna industrija, 40(1989), 5-6, 99-101.
19Furniture parts production based on computer program simulation (volontery paper), IUFRO, Montreal, 1990.
20Computer grading of southern pine lumber, Forest Product Journal, 41(1991), 2, 27-29.
21Od pripreme trupaca do finalnog proizvoda, Razvoj i perspektive finalne obrade drva, Zagreb, 1991, 33-37.
22Idejni projekt rekonstrukcije primarne i doradne pilane, Projekt izrađen za potrebe BILOKALNIK Koprivnica, ZIDI, Zagreb, 1992.
23Optimization of furniture parts production based on computer program simulation, Proceedings of the 8th symposium on nondestructive testing of wood. Vancouver, WA., U.S.A., 1992.
24Tehnološki projekt pilane, studija za potrebe tvornice građ. stolarije u Lokvama, Zagreb, ZIDI, 1993.
25Svjetski sajam strojeva i opreme za obradu drva i šumarstva - LIGNA u Hannoveru, Drvna industrija, 44(1993), 1, 33-38.
26Utjecaj nekih načina raspiljivanja trupaca jele/ smreke na iskorištenje u primarnoj preradi, Drvna industrija, 44(1993), 3, 85-90.
27Pilanska preradba drva: Što i kako dalje? Znanstveno- stručno savjetovanje Uključivanje znanosti u gospodarski sustav preradbe drva u Hrvatskoj, Zbornik radova, Novi Vinodolski, 1994, 6-7.
28Tendencija razvoja pilanske prerade u slijedećih deset godina (1986-1995), ZIDI, Zagreb, 1995.
29Investicijski projekt pilane, sušare i izrade telefonskih stupova u Manguiu - Tanzania, Kaarst, BRD, 1995.
30Tehnologija izrade piljenica radijalne teksture postupkom pojedinačnog piljenja, izum, br. dokum. P950323A, Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Zagreb, 1997.
31Tanušev,V., J. Ištvanić, M. Moro, J. Butković, 2009: Iskorištenje pri izradi grubih drvnih elemenata iz bukovih (Fagus sylvatica L.) trupaca manjih promjera i niže kvalitete. Š.L. 9-10, s.483 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM