HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12907
ime Č., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. drvne industrije
      honorarni nastavnik Površinske obrade drva na DT odjelu Šumarskog fakulteta u Zagrebu


lokacija


 Sin Mirka i Ane r. Jakovac. Hrvat, katolik. Potječe iz radničke obitelji: školovao se u Zagrebu: osnovnu školu završio je 1956, a maturirao je u VIII. gimnaziji 1960. god. Apsolvirao je 1963/64, a diplomirao 15. rujna 1965. na Šum. fakultetu u Zagrebu, na DI odsjeku. Nakon završenog studija radi kao konstruktor i tehnolog u poduzećima DIP Vrginmost, Tovarni pohištva Brežice i Zagrebačkoj tvornica pokućstva. U poduzeću "Šavrić" tehnolog je površinske obrade i voditelj tehnološke pripreme. U razdoblju 1980- 1983. viši je stručni suradnik Instituta za drvo Zagreb, te predaje na na I. (VI) stupnju Šum. fakulteta kolegij Površinska obrada drva. Od 1983. u DIP-u Turopolje voditelj je proizvodnje, polaganja parketa, komercijale te sektora za razvoj, plan i analizu. Od godine 1991. obavlja tehničko-komercijalne poslove u poduzeću DRVOMETALIJA d.o.o. Bregana.

1Poliuretan u industriji namještaja. Ibid., 157-159.
2Kad vodeno močilo kao temeljna boja. Drvna ind. 27(1976), 5/6, 139-140.
3Taljiva ljepila u drvnoj industriji. Drvna ind., 28(1977), 5-6, 145-146.
4O izboru valjaka kod močenja drva. Drvna ind., 29(1978), 5-6, 151.
5Površinska obrada drva (u skriptama autora prof. dr. Borisa Ljuljke), Šum. fak. Zagreb, 1980.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM