HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12981
ime D., Ante
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija


 Apsolvirao je 1952/53, a diplomirao 24.IV.1954. god. na Poljopr.-šum. fakultetu u Zagrebu, na Šum. odjelu - tehnički smjer. Živio je i radio u Dubrovniku.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM