HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12984
ime D., Dušan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, savjetnik
     

                                                                IZBOR      (HLDT /12984)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1947.Beograd
diplomirao1955.Beograd
karijera1956.DI Delnice
1968.Kockums
1973.Drvo Rijeka
umirovljen1991.

 Sin Franje i Ružice rođ. Matulić. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio pravnik, a majka kućanica. Osnovnu školu završio je u Novom Sadu, a gimnaziju u Beogradu 1947. Šumarstvo je diplomirao na Šum. fakultetu u Beogradu 1955. Radni vijek proveo je u hrvatskoj drvnoj industriji. Prvo zaposlenje dobio je u DI Delnice 1956. Najprije bio je tehn. voditelj, a zatim upravitelj Pogona Lučice. Od 1968. do 1973. inženjer je prodaje strojeva za šumarstvo i drvnu industriju tvrtke Kockums iz Söderhamma, Švedska. Osnivanjem Posl. udruženja Drvo Rijeka 1973. imenovan je šefom Poslovnice zastupništva i konsignacije, a zatim direktorom Sektora vanjske trgovine. Potkraj radnog vijeka u istoj tvrtki dobiva mjesto savjetnika, a 1991. odlazi u mirovinu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM