HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12996
ime D., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. drvne industrije
     

                                                                IZBOR      (HLDT /12996)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Otac Mile bio je strojovođa, a majka kućanica. Obitelj mu je u toku školovanja bila u Osijeku, gdje je pohađao i završio gimnaziju. Studij šumarstva upisao je 1.X.1953. na Poljoprivr.-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. god. 1956/57, a diplomirao 29.VII.1959. na Šum. odjelu, DI smjer. Živi u Belišću.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM