HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID13058
ime F., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. drvne industrije
     

                                                                IZBOR      (HLDT /13058)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Antuna i Marije r. Janeš. Hrvat, od 1991. slovenskoga državljanstva, rimokatolik. Otac mu je bio gostioničar, a majka kućanica. Školovao se u Koprivnici: osnovnu školu završio je 1938, realnu gimnaziju 1947. god., a studij je upisao 1.X.1948. Diplomirao je 15.IX.1954. na Poljopr.-šum. fakultetu u Zagrebu, na DI odsjeku. Od 1.X.1950. do 1.X.1951. godine bio je demonstrator u Zavodu za geodeziju Poljopr.-šum. fakulteta, kod prof. dr. N. Neidhardta. Od 1.X.1951. do 30.VI. 1955. redovno je zaposlen u zvanju laboranta u istom Zavodu. Od 1.VII.1955. do 31. listo- pada 1958. zaposlen je u DIK-u Đurđenovac na mjestu upravitelja Tvornice tanina, a nakon toga do 17. siječnja 1966. bio je zaposlen u Kombinatu za kemijsku i mehaničku preradu drveta Belišće. U međuvremenu od 1.XI.1958. do 28.II.1960. bio je na specijalizaciji u Institutu za celulozu i papir u Ljubljani te u SR Njemačkoj na stručnom osposobljavanju za proizvodnju poluceluloze od izluženog iverja tvornice tanina, proizvodnju papira i valovitoga kartona. Od 1.III.1960. do 8. veljače 1961. voditelj je montažnih radova na postrojenju za proizvodnju papira (v. Šum. nastava u Hrv. 1860-1960, str. 272). Nakon toga, do 17.I.1966. tehnički je voditelj Tvornice tanina, polukemijske celuloze, Tvornice papira i proizvodnje valovitog kartona. Potom je do 31. svibnja 1974. tehnički direktor i direktor Razvoja u Tvornici papira Beograd, gdje je vodio rekonstrukciju tvornice, izgradnju nove pripreme tehnološke vode i uveo novu proizvodnju premazanih papira za offsetni tisak i kopiranje. Od 1.VI.1974. god. do umirovljenja 30.VI.1988. zaposlen je u Industrijskom birou Ljubljana na radnome mjestu: rukovodećeg projektanta - savjetnika, gdje je sudjelovao u projektiranju i izgradnji Tvornice papira Medvode (Slovenija), Tvornice poluceluloze od slame, papira te valovitoga kartona u Novom Kneževcu (Vojvodina), u izgradnji Tvornice papira i valovitoga kartona u Skopju (Makedonija), u rekonstrukciji Tvornice papira u Lipljanu (Kosovo), u projektiranju i izgradnji bjelionice drvenjače vodikovim peroksidom u Fužinama (Hrvatska), pri rekonstrukciji krugotoka voda i čišćenje voda u tvornicama papira Čačak (Srbija), Ivangrad (Crna Gora), a sudjelovao je i u nizu projekata za preradu starog papira i dr. Nakon umirovljenja 1988. radio je nekoliko godina u projektnim organizacijama za industriju papira u Austriji. Proučavao je i radio na njima ekološke probleme u tvornicama papira (smanjenje potrošnje vode i čišćenje otpadnih voda). Sudjelovao je na brojnim savjetovanjima, a na savjetovanju stručnjaka drvne industrije, u sekciji Kemijska prerada drva održao je referat Razvitak polucelulozne industrije u FNRJ. Kao umirovljenik živi u Ljubljani.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM