HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID13060
ime F., Antun  - Tuna
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (HLDT /13060)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Osnovnu školu polazio je u rodnome mjestu, a gimnaziju u Slav. Brodu. Apsolvirao je šk. god. 1941/42. na Poljopr.-šum. fakultetu u Zagrebu. Nakon diplomiranja radio je nekoliko godina na poslovima šumarstva i drvne industrije: bio je kraće vrijeme direktor Pilane u Ogulinu, a već s 32. godine postao je glavni direktor Slavonije DI u Slav. Brodu. Na tom radnom mjestu proveo je 12 godina i stvorio veliko poduzeće. Od 1963. do odlaska u mirovinu radio je u trgovini i prometu drvnim proizvodima, zatim bio predstavnik Exportdrva u SR Njemačkoj, direktor tvrtke Omnico u Frankfurtu te Holzimexa. Naporan posao prerano ga je iscrpio, pa umire u 67. godini.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM