HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1307
ime L., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, ekonomist
     

                                                                IZBOR      (lugari /1307)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1949.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Ludviga i Veronike rođ. Škafar. Osnovnu školu završio je u Borovu, a Šum. školu u Karlovcu (1949). God. 1975. završio je i Višu ekonomsku školu u Banja Luci. Pretežito je radio u šumarstvu, a od 1975. do umirovljenja (1990) u industriji “ŽE–ČE” Karlovac. Od 1951. do 1954. radio je u Šum. školi Karlovac kao odgajatelj, 1955–56. u Šumariji Karlovac II kao šum. tehničar, a od 1956. do 1960. bio je upravitelj Šumarije Krnjak. Od 1960. do 1962. bio je sekretar u ŠG Karlovac, a potom do 1969. direktor “Zelenila” Karlovac. Od 1969. do 1975. bio je komercijalist u poduzeću Trgo– Makedonija u Zagrebu, a zatim rukovodilac prodaje u “ŽE–ČE” Karlovac do umirovljenja 1990. U tijeku radnog vijeka dodjeljena mu je Diploma i priznanje poduzeća “ŽE–ČE” Karlovac za nesebično zalaganje u radu, zahvalnica istog poduzeća za osobni doprinos izgradnji poduzeća te 1985. god. Plaketa JUŽICE (Posl. zajednice Jugoslavije). (Podatke nam je dostavila supruga Ružica, na čemu joj zahvaljujemo.)

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM