HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID131
ime B., Stjepan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lovišta – pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /131)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1961.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Šum. školu završio je u Karlovcu 1961. god. Zaposlen je u Šumariji Podr. Slatina, UŠP Našice.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM