HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID13124
ime G., Željko
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing.
     


lokacija


 Nakon završene tehničke škole u Zadru, 1972. upisao se na Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je diplomirao 1977. godine s odličnim uspjehom. Za vrijeme studija bio je 4 godine demonstrator pri Katedri za mehaniku i nauku o čvrstoći. Dobitnik je Prvomajske nagrade Sveučilišta u Zagrebu (1975). Iste je godine dobio Novembarsku nagradu Sveučilišta za odličan uspjeh u studiju. Na natjecanju na Mašinijadi Tjentište osvojio je prvo mjesto iz Nauke o čvrstoći, a na Mašinijadi Poreč 1976. dodijeljena mu je diploma za održani referat. Prilikom dodjele diplome dobio je i medalju Fakulteta strojarstva i brodogradnje za odličan uspjeh u studiju. Nakon završetka studija izabran je za asistenta na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zavodu za mehaničke konstrukcije, Radna jedinica mehanika i nauka o čvrstoći. Poslijediplomski studij upisao je 1978. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, te obranio magistarski rad Primjena gama zračenja u fotoelasticimetriji. Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje sudjeluje u održavanju vježbi predmeta Mehanika I i II, Nauka o čvrstoći I i II, te Eksperimentalnih metoda. Osim toga izvodio je vježbe na Studiju strojarstva u Slavonskom Brodu i na Poljoprivrednom fakultetu, također iz predmeta Mehanika i Nauka o čvrstoći. Znanstveno je radio na nizu projekata financiranih od SIZa, a objavio je više znanstvenih i stručnih radova.

1Fotoelastična svojstva modela pri gama zračenju, tema Mjerenja naprezanja, deformacija i vibracija, .izvještaj za SIZ I, Zagreb, 1977.
2Primjena gama zračenja u fotoelasticimetriji (sa S. Jecić i M. Husnjak), Zbornik radova XVI. jugoslavenskog kongresa racionalne i primijenjene mehanike, Portorož, 1978, sv. C-2, 540-546.
3Utjecaj gama zračenja na opterećene fotoelastične modele (sa S. Jecić i M. Husnjak), Strojarstvo, 21(1979), 6, 327-332.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM