HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID13142
ime G., Mirko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing drvne industrije
      prof. srednje škole

                                                                IZBOR      (HLDT /13142)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirao19. 11. 1963.ŠF Zagreb
karijera1963.ŠF Zagrebasistent
1967.DI tehnička škola Virovitica
1969.TVIN Virovitica
umirovljen1999.Virovitica

 Sin Ljubomira i Ankice r. Herceg. Hrvat, katolik. Potječe iz obitelji dipl. inž. šumarstva. Školu je polazio u Bjelovaru: osnovnu je završio 1954, a maturirao je u Državnoj realnoj gimnaziji 1958. god. Diplomirao je 1963. na Šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu, na DI odsjeku. Od 1963. do 1967. radio je na Šum. fakultetu u Zagrebu, u Zavodu za drvnoindustrijsko strojarstvo kao stručni suradnik - asistent za kolegij Opće strojarstvo i Strojevi za transport i dizala. Od 1967. do 1969. radio je u Drvnoindustrijskoj tehničkoj školi u Virovitici kao profesor struč. predmeta. U gospodarstvo je prešao 1969. god. i do odlaska u mirovinu 1999. zaposlen je u TVIN-u d.d. Virovitica kao upravitelj Proizvodnje, tehn. direktor Namještaja i kao direktor Razvoja i investicija tvrtke TVIN d.d. Kao umirovljenik živi u Virovitici.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM