HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID13150
ime G., Marko
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. drvne industrije
     

                                                                IZBOR      (HLDT /13150)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Osnovnu školu polazio je u rodnome mjestu i završio ju je 1942, a maturirao je u realnoj gimnaziji u Osijeku 1950. god. Diplomirao je na Poljopr.-šum. fakultetu u Zagrebu, na Šumarskom odsjeku, DI smjer, 1956. god. Na istom je fakultetu studirao i poslijediplomski studij pilanske proizvodnje. Magistrirao je 1976, a doktorirao 1979. godine. Najprije radi u drvnoindustrijskim poduzećima NOVOSELEC i SISAK, a od 1967. u Institutu za drvo Zagreb, gdje od 1968. preuzima dužnost direktora. Nakon toga zaposlen je u Ministarstvu za poljoprivredu i šumarstvo kao načelnik za drvnu industriju, sve do smrti 26.IV.1987. godine. Od 1975. predaje na Šum. fakultetu u Zagrebu Projektiranje drvnoindustrijskih poduzeća. Bavio se studijama i projektima tehnoloških postupaka pilanske proizvodnje, a specijalizirao je pilansku proizvodnju hrastovine i bukovine.

1Zaprimanje i mjerenje pilanske oblovine na stovarištu trupaca. Drvna industrija 1959, 9-10
2Tehničko-tehnološke i eksploatacione karakteristike tračne pile TA-1400 “Bratstvo”. Ibid. 1968, 2-3.
3Racionalna proizvodnja hrastove piljene građe. Ibid. 1969, 5-6.
4Unapređenje prerade hrastove oblovine (prerada III. klase 34-44 cm). Ibid. 1971, 1-2.
5Karakteristike, problematika i perspektiva pilanske prerade drva. Ibid. 1973, 1-2.
6Pristup makroprojektu dugoročnog razvoja šumskodrvnog kompleksa u Južnom bazenu SRH. Ibid. 1973, 5-6.
7Pilanska proizvodnja elemenata. Ibid., 1974, 7-8.
8Ispitivanje kvalitetne bukove pilanske oblovine piljenjem tračnim pilama na dva različita načina (magistarski rad), Zagreb, 1976.
9Ispitivanje kvalitete namještaja. Ibid., 1976, 3-4.
10Mehanizacija pilana za tvrdo drvo u SFRJ. Drvna industrija, 1977, 11-12.
11Dvije varijante prizmiranja tračnim pilama niskokvalitetne bukove oblovine kod prerade u drvne elemente (disertacija). Zagreb, 1979, i dr.
12Studija mogućnosti dugoročnog razvoja drvne industrije SRH do 1985. god. Ibid. 1973, 7-8.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM