HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID13154
ime G., Tomislav
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. drv. industrije
     


lokacija
 Gimnaziju je završio 1975. i iste je godine upisao Šum. fakultet u Zagrebu, DI odjel. Diplomirao je škol. god. 1979/80. Nakon diplomiranja radio je šest mjeseci na Šum. fakutetu u Zagrebu na poslovima obrade podataka istraživačkog projekta Mehanizacija u šumarstvu. Godine 1982. primljen je na radno mjesto asistenta iz predmeta Organizacija rada u drvnoj industriji. U škol. god. 1982/83. pohađao je i završio tečaj pedagogijske izobrazbe asistenata Sveuč. u Zagrebu pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Škol. god. 1981/82. upisao je poslijediplomski studij iz područja Organizacija rada u drvnoj industriji i obranio je magistarski rad Prilog unapređenju planiranja proizvodnje u drvnoj industriji 17.II.1987. godine na Šum. fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju naslova Istraživanje optimalnog režima poslovanja u proizvodnji namještaja obranio je 18.VI.1993. na Šum. fakultetu u Zagrebu, a 21.XII.1993. godine biran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta za predmet Priprema rada. U tijeku rada na Šum. fakultetu izradio je tridesetak znanstvenih i stručnih radova. S uspjehom je izlagao na više domaćih i stranih savjetovanja iz područja drvne industrije. U suradnji izradio je dvadesetak stručnih radova i projekata za potrebe drvne industrije. Član je HŠD-a, Hrvatskog društva za modeliranje i simuliranje, Hrvatskog društva za operacijska istraživanja, Hrvatskog komunikološkog društva kao i Europske udruge za simulaciju i modeliranje, Međunarodnog društva za računalnu simulaciju i Međunarodnog društva za računalne znanosti. U Zavodu za organizaciju proizvodnje nastavio je djelovanje na radovima Ettinger, Z. i Figurić, M.

1Računalska simulacija proizvodnog procesa primjenom sustavske dinamike, Proizvodni sustavi u drvnoj industriji III, Šumarski fakultet u Zagrebu, Zagreb, 1993., 29-40.
2System dynamics simulation - a support in managing and managing decision-making in the production and business of furniture industry, EURO XIII/OR 36, Operational Research, Designing Practical Solutions, University of Strathclyde, Glasgow, 1994.
3Continuous computer simulation a support in managing and decision-making in the production and business of furniture industry, Eurosim 95, Simulation Congress, Technical University of Vienna, Vienna, 1995.
4The development of management/information system small wood processing companies, CIM’97, 4th International Comference on Production Engineering, Hrvatska zajednica proizvodnog strojarstva, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Opatija, 1997. E-49-55.
5Intelligent support to material management concepts in small wood-processing companies, ISEODI’97, State and Development trends in Wood industry, VIII Interchair Meeting of Organizers and Ekonomists in Wood Industry, XII Economic Forum, IACEOWI, University of Zagreb, Faculty of Forestry, Stubičke Toplice, 1997. 127-132.
6Upravljanje proizvodnim sustavima u preradi drva i proizvodnji namještaja ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1999. BIB
7Mladen Figurić, Tomislav Griadinović, 2001: Ekonomski pokazatelji u lancu uporabe jelovine. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 827
8Krešimir Greger, Ksenija Šegotić, Tomislav Grladinović, Kristina Bičanić, Ivana Perić, 2013: RANGIRANJE KRITERIJA PRI UTVRĐIVANJU SPOSOBNOSTI TEHNOLOŠKOG PROCESA U PROIZVODNJI NAMJEŠTAJA. Š.L. 5-6, s.279 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM