HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID13201
ime H., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. drvne industrije
     

                                                                IZBOR      (HLDT /13201)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1945.Osijek
srednje obr.1953.Osijek
diplomirao17. 12. 1958.ŠF DI
karijera1959.Mobilija Ivo Marinković Osijek
umirovljen1994.Osijek

 Sin Josipa i Marije rođ. Kraljik. hrvatske narodnosti i državljanstva. Otac mu je bio službenik, a majka kućanica. Školovao se u Osijeku: osnovnu školu završio je 1945, a maturirao je u Gimnaziji “I.L. Ribara” 1953. god. Diplomirao je 17.XII.1958. na Poljopr.- šum. fakultetu u Zagrebu, Šum. odsjek, DI smjer. Cijeli radni vijek radio je u Tvornici namještaja Mobilia “Ivo Marinković” Osijek. Počeo je kao pripravnik 1959, zatim radi kao pogonski inženjer te kao upravitelj pojedinih pogona, kao glavni inženjer, tehnički direktor i dr. U mirovinu odlazi 1994. god. i živi u Osijeku. Tijekom radnog vijeka sudjelovao je na mnogim stručnim skupovima. God. 1987. odlikovan je Ordenom rada.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM