HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1323
ime L., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa i lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1323)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1971.Šumarska škola KarlovacKV radnik u šumarstvu
srednje obr.1983.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu - IV. stupanj

 Sin Mile i Marte rođ. Pavelić. Osnovnu školu završio je u Zrinskoj kod Grubišnog Polja, a Šum. školu u Karlovcu (1983), uz rad. Prvo je radio u DIP–u "Spačva" Vinkovci na iskorištavanju šuma, a u šumarstvu se zaposlio 1954. god. Najprije je radio u Šumariji Vel. Grđevac, ŠG "Mojica Birta" Bjelovar, a zatim u šumarijama Đurđevac, Virovitica i Suhopolje. Bio je zaposlen na radnom mjestu poslovođe, kontrolnog lugara i na kraju internoga kontrolora. Živi u Virovitici.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM