HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1324
ime L., Petar
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1324)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1967.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Šum. školu završio je u Karlovcu 1967. god. U šumarstvu se zaposlio 1969, a 1974. radio je u Šumariji Strošinci, ŠG "Hrast" Vinkovci, na mjestu poslovođe u šum. II.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM