HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID13286
ime I., Josip
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing.
      asistent za predmet Tehnologija masivnog drva


lokacija
 Osnovnu školu i srednju drvodjeljsku školu pohađao je u Zagrebu. Godine 1984. maturirao je i stekao zvanje drvodjeljskog stručnog radnika finalnog smjera. Nakon završene srednje škole zapošljava se u Tvornici građevne stolarije “Andrija Žaja”, danas Gortan stolarija, na poslovima ručne dorade proizvoda. Nakon 18 mjeseci odlazi iz poduzeća radi upisa na Šum. fakultet, DT odjel. Tijekom apsolventskog staža deset mjeseci sudjeluje u Domovinskom ratu. U rujnu 1993. godine završava studij i stječe zvanje diplomiranog inženjera drvne tehnologije. Početkom 1994. godine zapošljava se u poduzeću Elgrad promet u Maloj Gorici, koje se bavi pilanskom preradom i proizvodnjom elemenata od drva, gdje do 30. travnja 1995. godine radi kao tehnolog proizvodnje. Od studenoga 1995. godine zaposlen je u DIP-u Turopolje kao tehnolog pilanske proizvodnje, sve do dolaska na Šum. fakultet 1997. god., gdje je zaposlen kao mlađi asistent za predmet Tehnologija masivnog drva.

1Marijan Brežnjak, Josip Ištvanić, 2003: Pilanska obradba bukve u Hrvatskoj. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 670
2Tanušev,V., J. Ištvanić, M. Moro, J. Butković, 2009: Iskorištenje pri izradi grubih drvnih elemenata iz bukovih (Fagus sylvatica L.) trupaca manjih promjera i niže kvalitete. Š.L. 9-10, s.483 pdf
3Josip Ištvanić, Ingrid Šafranek, 2014: Prof. dr. sc. MARIJAN BREŽNJAK, PROFESSOR EMERITUS (1926–2014). Š.L. 1-2, s.112 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM