HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID133
ime B., Stjepan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, instruktor vožnje
     

                                                                IZBOR      (lugari /133)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1966.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Ivana i Marije rođ. Tomašević. U Jastrebarskom polazio je osnovnu školu, a Šum. školu završio je u Karlovcu 1966. god. Nakon odsluženoga vojnog roka (1967–68) u Skopju (Makedonija), odlazi u inozemstvo. U Muenchenu (Njemačka) radio je dvije godine u vrtlarstvu. God. 1970. odselio se u Canadu i do 1976. obavljao je različite poslove u Torontu. Od 1976. do danas radi kao instruktor vožnje u tvrtki Toronto Transit Commission. Stalno živi u Westonu Ontario Canada.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM